Sở Khoa học và Công nghệ tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát 384 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU

Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU, Quyết định số 384-QĐ/TU cùng ngày 24/3/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy đối với BTV Huyện ủy và đồng chí Bí thư huyện ủy Thạnh Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc; Đảng ủy và đồng chí Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Sở Công Thương; Ngày 27/7/2022, Đoàn Giám sát 384 do đồng chí Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở KH&CN về việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lâm Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN cùng các đồng chí trong đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vưng - Phó Giám đốc Sở KH&CN đã báo cáo về kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU. Theo đó, từ khi triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU, thực tiễn đã cho thấy việc ban hành các văn bản trên là đúng đắng và cần thiết đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để các ngành, các cấp quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn các hoạt động phát triển KH&CN, nhất là việc ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới..., gia tăng các yếu tố của sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, tăng khả năng tiếp cận của nhân dân với tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ qua các phương tiện thông tin và dịch vụ vận chuyển; mở rộng khả năng phát hiện và khai thác có hiệu quả các nguồn lực, sản phẩm KH&CN, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

 

Các nhiệm vụ KH&CN được chỉ đạo triển khai tập trung, mang lại hiệu quả rõ nét, nhất là hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai thí điểm, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương. Phần lớn các đề tài, dự án tập trung giải quyết một số vấn đề bức xúc của sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản (cây trồng, vật nuôi) nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thông qua việc đầu tư đổi mới công nghệ, góp phần tích cực việc tiêu thụ nông thuỷ sản đầu ra, tiết kiệm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, làm giảm chất thải, tìm kiếm nguồn năng lượng, vật liệu mới thay thế các nguồn lực truyền thống không gây ô nhiễm môi trường….

 

Đc Lâm Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc.

 

 

Công tác sở hữu trí tuệ được tập trung; chú trọng quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ; Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng quan tâm đầu tư. Tiềm lực KH&CN; Thị trường KH&CN và hoạt động đổi mới sáng tạo có bước cải tiến, nhất là cập nhật phổ biến các rào cản kỹ thuật trong thương mại. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực của vùng theo chuỗi giá trị, đặc biệt là các sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư ứng dụng KH&CN, công nghệ cao trong sản xuất, giúp nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

 

Trong công tác triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, bám sát chỉ đạo của cấp trên, sự hướng dẫn chuyên môn của Bộ KH&CN; sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ của Mặt trận, đoàn thể, các sở ngành, UBND cấp huyện, tổ chức KH&CN, tổ chức chính trị xã hội; các hội, hiệp hội, cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, việc triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU đã đạt được một số kết quả tích cực, đạt cơ bản mục tiêu đề ra, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa nhanh Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết XI Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

 

Đc Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận.

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Trưởng đoàn Giám sát đánh giá cao vai trò của Đảng ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn tỉnh trong thực hiện 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU.

 

Trong thời gian tới, Sở KH&CN cần nghiên cứu, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, phát triển ngành KH&CN; đề xuất kiện toàn đội ngũ cán bộ KH&CN đáp ứng nhiệm vụ trên từng lĩnh vực; quan tâm nghiên cứu thêm các giải pháp khoa học trong lĩnh vực y dược, môi trường, đa dạng sinh học,… Phối hợp với các sở, ngành có liên quan để có kế hoạch, chương trình cụ thể và sát hợp hơn trong thực hiện 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU thời gian tới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy tiếp tục phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ và sự đồng bộ trong triển khai các giải pháp thực hiện 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU; giám sát các tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm quản lý, có chỉ đạo thực hiện và hoàn thiện trên từng lĩnh vực.

 

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
• Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”
• Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số
• Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng
• Bến Tre từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ca cao
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh”
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hội thảo khoa học kĩ thuật lần thứ 18
• Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp tập huấn cho nông dân
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre”
• Đội ngũ trí thức với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh nhà
• Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú: Tiếp tục mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả
• Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ