Bến Tre công bố 8 hợp tác xã đang có chiều hướng tốt

Ngày 16/9/2022, thay mặt Ban Chỉ đạo (BCĐ) đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh, Trưởng BCĐ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đã ký Quyết định 2098/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách các hợp tác xã (HTX) tỉnh Bến Tre tham gia: “Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”.

 

Các thành viên của HTX Tường Đa huyện Châu Thành tham gia tập huấn kỹ thuật.

 

Theo đó, 07 HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang có chiều hướng hoạt động tốt để xây dựng, phát triển thành HTX nông nghiệp hiệu quả toàn diện cấp huyện giai đoạn 2022-2025: HTX nông nghiệp Định Thủy xã Định Thủy huyện Mỏ Cày Nam; HTX dịch vụ nông nghiệp Công bằng Hưng Lễ, xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm; HTX nông nghiệp Lộc Thuận xã Lộc Thuận huyện Bình Đại; HTX nông nghiệp Phú Ngãi xã Phú Ngãi huyện Ba Tri; HTX nông nghiệp Vĩnh Hòa xã Vĩnh Hòa huyện Ba Tri; HTX dịch vụ, sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú; HTX cây giống và hoa kiểng Cái Mơn xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách; HTX nông nghiệp Tam Hiệp xã Tam Hiệp huyện Bình Đại.

 

BCĐ đã giao Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh, các ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, hỗ trợ, xây dựng hành HTX nông nghiệp hiệu quả toàn diện.

 

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch 5355/KH-UBND ngày 25/8/2023 Phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2023, ước đến cuối năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới 15 HTX, nâng tổng số HTX hiện có lên 177 HTX, số lượng thành viên HTX 47.750 người với tổng vốn điều lệ là 290.000 triệu đồng, doanh thu bình quân khoảng 2.000 triệu đồng/HTX/năm, lợi nhuận bình quân 84 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân của người lao động là 60 triệu đồng/năm.

 

Thành lập mới 60 tổ hợp tác (THT) đạt 120% kế hoach năm 2022, lũy kế có 1.113 THT với số lượng thành viên tham gia THT 20.898 người, trong đó có 900 THT hoat động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, doanh thu bình quân đat 210 triệu đồng/THT.

 

Tổng số cán bộ quản lý HTX là 775 người, trong đó: số cán bộ quản lý HTX có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 236 người, chiếm tỷ lệ 30,45% trong tổng số cán bộ quản lý HTX.

 

Nhìn chung, công tác chỉ đao xây dựng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả, thực hiện chuỗi giá trị, bước đầu đã được các HTX triển khai thực hiện; giúp thành viên vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nhiều HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh có sự gắn kết hiệu quả hơn vói doanh nghiệp để tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
• Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”
• Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số
• Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng
• Bến Tre từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ca cao
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh”
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hội thảo khoa học kĩ thuật lần thứ 18
• Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp tập huấn cho nông dân
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre”
• Đội ngũ trí thức với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh nhà
• Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú: Tiếp tục mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả
• Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ