Thực phẩm Halal

Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Tanzania có thông báo số G/TBT/N/TZA/954 về AFDC 1(1867), Thực phẩm Halal - Yêu cầu chung. 

 

 

Các sản phẩm được điều chỉnh: Thịt và các phụ phẩm dạng thịt ăn được sau khi giết mổ (mã HS: 02); các quá trình chế biến thực phẩm (mã ICS: 67.020).

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với ngành công nghiệp thực phẩm Halal, không bao gồm tất cả các yêu cầu được quy định đối với sản phẩm thực phẩm có liên quan được yêu cầu Chính phủ chứng nhận. Chứng nhận Halal có thể được yêu cầu thông qua thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền ở Tanzania.

 

Mục đích của thông báo nhằm yêu cầu chất lượng, thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

 

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Chi tiết xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/TZA/23_09451_00_e.pdf 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• SPS Việt Nam thông báo các yêu cầu nhập khẩu thực phẩm mới
• Nhiều thay đổi trong kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu
• Doanh nghiệp lưu ý quy định dán nhãn năng lượng khi xuất khẩu hàng hóa sang Singapore
• Quả bưởi tươi
• Thiết bị, thùng chứa và bao bì thực phẩm
• Bơ mật ong
• Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Thái Lan sắp ban hành tiêu chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu
• EU thông qua luật hạn chế khí thải methane từ dầu mỏ, khí đốt và than đá
• Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc hẹp đường vì cơ chế hạn ngạch
• Thực phẩm
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi
• Công nghiệp may mặc
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia