Thực phẩm Halal

Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Tanzania có thông báo số G/TBT/N/TZA/954 về AFDC 1(1867), Thực phẩm Halal - Yêu cầu chung. 

 

 

Các sản phẩm được điều chỉnh: Thịt và các phụ phẩm dạng thịt ăn được sau khi giết mổ (mã HS: 02); các quá trình chế biến thực phẩm (mã ICS: 67.020).

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với ngành công nghiệp thực phẩm Halal, không bao gồm tất cả các yêu cầu được quy định đối với sản phẩm thực phẩm có liên quan được yêu cầu Chính phủ chứng nhận. Chứng nhận Halal có thể được yêu cầu thông qua thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền ở Tanzania.

 

Mục đích của thông báo nhằm yêu cầu chất lượng, thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

 

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Chi tiết xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/TZA/23_09451_00_e.pdf 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Quy định mới của Châu Âu đối với thủy sản xuất khẩu
• Mở cửa thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng quả dừa sọ Việt Nam
• Phiên bản mới của công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ (ROSA)
• Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN
• Xà phòng rong biển
• Thức ăn chăn nuôi
• Bao bì thuốc trừ sâu
• Phụ gia thực phẩm (L-Cysteine Monohydrochloride)
• Bánh ngọt
• Cơ hội để dừa tươi Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc
• Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
• Đề xuất Hàn Quốc sớm mở cửa trái bưởi và thịt gà chế biến
• Tham tán thương mại đưa ra nhiều khuyến nghị với doanh nghiệp xuất khẩu tôm
• Thiết bị, thùng chứa và bao bì chứa thực phẩm
• Dung sai thuốc trừ sâu