Sản phẩm thực phẩm

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, Hàn Quốc có thông báo số G/SPS/N/KOR/793 về đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực phẩm.

 

Việc sửa đổi được đề xuất nhằm mục đích:

 

1. Xây dựng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật cho sản phẩm dinh dưỡng công thức cho bệnh nhân bị bệnh phổi.

 

2. Sửa đổi tiêu chuẩn sử dụng cho thành phần thực phẩm.

 

3. Sửa đổi giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

 

Mục đích của thông báo nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. 

 

Thời hạn góp ý: 05/3/2024.

 

Chi tiết xem tại:https://members.wto.org/crnattachments/2024/SPS/KOR/24_00121_00_x.pdf 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia
• Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng
• Dụng cụ, hộp đựng và bao bì thực phẩm
• Công nghệ thực phẩm
• Thức ăn thủy sản
• Các chất khử trùng dùng để làm sạch thực phẩm
• EU thay đổi quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản
• Xuất khẩu nông sản sang Hàn Quốc cần lưu ý quy định mới
• Trung Quốc đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu thịt gia cầm
• Quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường của Bộ Khoa học và Công nghệ
• Sản phẩm thịt chế biến
• Thực phẩm đóng gói sẵn
• Sản phẩm thực phẩm