Dầu dùng trong mỹ phẩm

Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Rwanda có thông báo số G/TBT/N/RWA/996 về DRS 489-7: 2023, Dầu dùng trong mỹ phẩm - Đặc điểm kỹ thuật - Phần 7: Dầu chùm ngây.

 

Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với dầu chùm ngây dùng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Tiêu chuẩn này không bao gồm dầu chùm ngây dùng để chữa bệnh.

 

Mục đích của thông báo nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; bảo vệ môi trường; yêu cầu chất lượng.

 

Thời hạn góp ý: 12/3/2024.

 

Chi tiết xem tại:https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/RWA/24_00440_00_e .pdf 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia
• Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng
• Dụng cụ, hộp đựng và bao bì thực phẩm
• Công nghệ thực phẩm
• Thức ăn thủy sản
• Các chất khử trùng dùng để làm sạch thực phẩm
• EU thay đổi quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản
• Xuất khẩu nông sản sang Hàn Quốc cần lưu ý quy định mới
• Trung Quốc đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu thịt gia cầm
• Quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường của Bộ Khoa học và Công nghệ
• Sản phẩm thịt chế biến
• Thực phẩm đóng gói sẵn
• Sản phẩm thực phẩm