Hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre năm 2020

Đầu năm 2020, tuy diễn biến đại dịch COVID-19 lây lan phức tạp, nạn xâm nhập mặn kéo dài, đã ảnh hưởng rất nhiều về thiệt hại kinh tế, đời sống và  hoạt động nhưng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre (Liên hiệp Hội) đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn thực hiện tốt chủ trương “Năm bứt phá về đích” của Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả nổi bật:

 

Hoạt động Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Hoàn thành và nghiệm thu đề tài khoa học: “Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); cung cấp luận cứ, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)”, đã bàn giao cho Tiểu Ban văn kiện tỉnh biên soạn văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Hỗ trợ Nhóm tác giả trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre, thành phố Bến Tre đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học cấp cơ sở: “Thiết kế và lắp đặt máy đo thân nhiệt tự động góp phần phòng chống COVID-19”và Câu lạc bộ trí thức trẻ về việc vận động nguồn lực xã hội hóa, tổ chức pha chế và cấp phát cồn rữa tay ngừa dịch bệnh COVID-19  cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Biên soạn và phát hành Quyển sách “Bến Tre-Đất và Người” gồm 575 trang chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục Biên soạn quyển sách 45 năm Dáng đứng Bến Tre sẻ phát hành vào tháng 6/2021.

 

Hội thảo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác nội chính  

phục vụ đề tài Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

 

Tổ chức hướng dẫn và khuyến khích phong trào Sáng tạo của quần chúng: Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh năm 2020 và phát động Cuộc thi năm 2021.  Có 2.494 sản phẩm dự thi, các huyện, thành phố đã chấm trao giải vòng trường, vòng huyện và chọn 165 sản phẩm xuất sắc gửi dự thi vòng tỉnh kết quả có 38/165 sản phẩm đạt giải, trong đó: 01 giải Nhất, 03 Giải Nhì, 11 giải Ba, 23 giải Khuyến khích, gửi 05 sản phẩm dự thi toàn quốc, có 01 sản phẩm đạt Giải Khuyến khích toàn quốc.

 

Ông Trần Tú Anh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các tác giả đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ năm 2020.

 

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Cử cán bộ lãnh đạo tham gia Hội đồng phản biện xã hội 05 dự án, 07 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do MTTQ tỉnh và một số ngành tỉnh chủ trì: Nghiên cứu Khu đô thị nông nghiệp thông minh tại 7 xã thuộc huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre; Đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng huyện Mỏ Cày Nam là đô thị loại 4; Quy hoạch dự án đầu tư khu đô thị mới (KĐTM) Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày Nam; KĐTM Mỹ An, xã Mỹ Thạnh, thành phố Bến Tre; KĐTM Mỹ Hóa, xã Mỹ Thạnh, thành phố Bến Tre; Nghị quyết về việc thông qua phương án đề xuất các dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ An, Mỹ Hóa, thành phố Bến Tre và Khu đô thị mới khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Đồng Khởi, thành phố Bến Tre; Bảng giá đất tỉnh Bến Tre năm 2020-2024; Quy định một số chính sách cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên  địa bàn tỉnh Bến Tre; Quy định cơ chế, chính sách tạo quỷ đất sạch, quản lý và khai thác quỷ đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Hoạt động phổ biến kiến thức về Khoa học và công nghệ: Bản tin Khoa học và Đời sống, xuất bản 4 số 2.800 quyển; Website đăng trên 500 tin, bài phản ánh kịp thời những kết quả việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước về khoa học và công nghệ; các mô hình ứng dụng có hiệu quả, những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống được bạn đọc quan tâm truy cặp. Tổng kết giải Báo chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ IV năm 2020, phát động giải Báo chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2021-2022. Kết quả Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 18 giải khuyến khích; Biên soạn và phát hành Kỷ yếu tác phẩm chọn lọc Giải báo chí KHCN tỉnh Bến Tre lần thứ IV 2019-2020.

 

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT trao thưởng cho các tác giả đạt giải Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2019-2020.

 

Hoạt động Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước: Các giải pháp về thực hiện Tiêu chí số 17 về xây dựng xã nông thon mới, trong đó Phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, các huyện: Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Bình Đại đã tổ chức thành công 6 cuộc Hội thảo cấp xã và 01 cuộc Hội thảo cấp huyện về: “Thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới tại các xã: Tân Thanh, Hòa Lộc, Tân Phong, Phú Long, Thành Thới A, Đa Phước Hội và tại huyện Mỏ Cày Nam trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. Có trên 460 đại biểu là Đảng viên, hội viên và hộ dân trong xã tham dự. Hội thảo đã giúp UBND huyện Mỏ Cày Nam và các UBND xã nhìn thấy được những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện TC 17 để kịp thời khắc phục, đồng thời phát huy những mặt mạnh, giữ vững tiêu chí 17 làm tiền đề phấn đấu xây dựng thành công xã NTM trong giai đoạn 2021-2022 và huyện nông thôn mới trong năm 2024.

 

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Long, huyện Bình Đại.

 

 

Để đạt được những kết quả như nêu trên, Liên hiệp Hội và các Hội thành luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên hiệp Hội Việt Nam, được sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, chính quyền, đoàn thể, các ngành, các cấp trong tỉnh, được sự tin tưởng, hỗ trợ của các Hội thành viên và lực lượng trí thức trong, ngoài tỉnh. 

 

 

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ khu vực phía Nam
• Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
• Dự án “phát triển nông nghiệp hữu cơ” theo tiêu chuẩn PGS đã mang lại những thành công nhất định
• Bến Tre tham quan, học tập mô hình du lịch học tập cộng đồng tại Quảng Nam, Đà Nẵng
• Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số
• Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre
• Ban hành tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
• Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
• Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn thuế thu nhập 04 năm
• Tình hình ngăn ngừa và kiểm soát loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Kết luận của ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre quý I/2021
• Hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
• Đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện của ngành khoa học và công nghệ Bến Tre