Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ

Nhằm hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bến Tre đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ KH&CN trọng tâm giai đoạn vừa qua trên địa bàn tỉnh, gồm 02 chương trình KH&CN phục vụ phát triển ngành dừa, bưởi da xanh, dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa và kế hoạch thực hiện Đề án 844 (gọi chung là Chương trình).

 

Nhiệm vụ tập trung

 

Kế hoạch hoạt động hàng năm, cơ cấu nhiệm vụ KH&CN được ưu tiên xây dựng và tập trung để thực hiện Chương trình, theo Báo cáo số 577 ra ngày 21/5/2019 của Sở KH&CN Về đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sự nghiệp KH&CN giai đoạn 2015 – 2018 đã thống kê số lượng nhiệm vụ KH&CN thực hiện dưới dạng đề tài dự án là 68 nhiệm vụ. Cùng với dự án năng suất chất lượng và Kế hoạch thực hiện Đề án 844 đã nâng tổng số nhiệm vụ đã và đang thực hiện trên địa bàn trong giai đoạn này là 70 nhiệm vụ; trong đó, có 24 nhiệm vụ thuộc Chương trình chiếm 34,29% so với tổng số nhiệm vụ.

 

Chương trình đã tập trung nghiên cứu các vấn đề theo chuỗi giá trị sản xuất ngành dừa, ngành bưởi da xanh từ các khâu xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, khảo nghiệm giống, kỹ thuật canh tác tăng năng suất và chất lượng, cơ giới hóa thu hoạch, tối ưu hóa công nghệ bảo quản, chế biến, tạo lập và phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường đến việc nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng cao; hỗ trợ các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp ưu, các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, 08 sản phẩm chủ lực của tỉnh xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, công cụ năng suất tiên tiến, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

 

Để đối tượng thụ hưởng dễ dàng tiếp cận chính sách hỗ trợ KH&CN, Sở KH&CN đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ của Dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2020.

 

Tập trung nguồn lực


Tập trung nhân lực là một trong những giải pháp chủ yếu được tổ chức triển khai thực hiện từ năm 2015 đến năm 2018 nhằm thu hút đội ngũ làm công tác nghiên cứu KH&CN tham gia giải quyết các vấn đề cho tỉnh nhà, qua đó đã thu hút 22/52 tổ chức KH&CN trên khắp mọi miền của Tổ quốc thực hiện Chương trình.

 

Sở KH&CN luôn luôn dành nguồn lực tài chính thỏa đáng để đầu tư cho Chương trình. Tỉ lệ phân bổ nguồn vốn đầu tư cho Chương trình lên đến 41,285 tỉ đồng chiếm 41,64% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học, trong đó thu hút nguồn vốn sự nghiệp khoa học trung ương đầu tư cho tỉnh 32,345 tỉ đồng và vốn sự nghiệp khoa học địa phương là 66,796 tỷ.

 

Các hoạt động tuyên truyền về Chương trình đều được các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung tăng cường đa dạng hóa thể loại các tác phẩm báo chí và đẩy mạnh đăng tải thông tin trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng.

 

Từ việc xác định nhiệm vụ, xây dựng chính sách, ưu tiên phân bổ kinh phí, huy động nhân lực, kinh phí và tổ chức theo dõi đánh giá kết quả thực hiện. Hiện nay, Sở KH&CN tỉnh Bến Tre đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra giai đoạn đến năm 2020.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre
• Công nghệ UPS
• Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long
• Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích
• Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo
• Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025
• Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế
• Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre
• KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020
• Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre
• Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát
• Hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
• Di sản văn hóa Bến Tre được giới học giả quan tâm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối”
• Những công bố về dừa Bến Tre từ hội thảo khoa học quốc tề về tranh dân gian đông hồ
• Những điểm khác biệt của Hội thảo khoa học tại Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần V-năm 2019