Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ

Nhằm hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bến Tre đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ KH&CN trọng tâm giai đoạn vừa qua trên địa bàn tỉnh, gồm 02 chương trình KH&CN phục vụ phát triển ngành dừa, bưởi da xanh, dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa và kế hoạch thực hiện Đề án 844 (gọi chung là Chương trình).

 

Nhiệm vụ tập trung

 

Kế hoạch hoạt động hàng năm, cơ cấu nhiệm vụ KH&CN được ưu tiên xây dựng và tập trung để thực hiện Chương trình, theo Báo cáo số 577 ra ngày 21/5/2019 của Sở KH&CN Về đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sự nghiệp KH&CN giai đoạn 2015 – 2018 đã thống kê số lượng nhiệm vụ KH&CN thực hiện dưới dạng đề tài dự án là 68 nhiệm vụ. Cùng với dự án năng suất chất lượng và Kế hoạch thực hiện Đề án 844 đã nâng tổng số nhiệm vụ đã và đang thực hiện trên địa bàn trong giai đoạn này là 70 nhiệm vụ; trong đó, có 24 nhiệm vụ thuộc Chương trình chiếm 34,29% so với tổng số nhiệm vụ.

 

Chương trình đã tập trung nghiên cứu các vấn đề theo chuỗi giá trị sản xuất ngành dừa, ngành bưởi da xanh từ các khâu xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, khảo nghiệm giống, kỹ thuật canh tác tăng năng suất và chất lượng, cơ giới hóa thu hoạch, tối ưu hóa công nghệ bảo quản, chế biến, tạo lập và phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường đến việc nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng cao; hỗ trợ các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp ưu, các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, 08 sản phẩm chủ lực của tỉnh xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, công cụ năng suất tiên tiến, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

 

Để đối tượng thụ hưởng dễ dàng tiếp cận chính sách hỗ trợ KH&CN, Sở KH&CN đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và định mức hỗ trợ của Dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2020.

 

Tập trung nguồn lực


Tập trung nhân lực là một trong những giải pháp chủ yếu được tổ chức triển khai thực hiện từ năm 2015 đến năm 2018 nhằm thu hút đội ngũ làm công tác nghiên cứu KH&CN tham gia giải quyết các vấn đề cho tỉnh nhà, qua đó đã thu hút 22/52 tổ chức KH&CN trên khắp mọi miền của Tổ quốc thực hiện Chương trình.

 

Sở KH&CN luôn luôn dành nguồn lực tài chính thỏa đáng để đầu tư cho Chương trình. Tỉ lệ phân bổ nguồn vốn đầu tư cho Chương trình lên đến 41,285 tỉ đồng chiếm 41,64% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học, trong đó thu hút nguồn vốn sự nghiệp khoa học trung ương đầu tư cho tỉnh 32,345 tỉ đồng và vốn sự nghiệp khoa học địa phương là 66,796 tỷ.

 

Các hoạt động tuyên truyền về Chương trình đều được các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung tăng cường đa dạng hóa thể loại các tác phẩm báo chí và đẩy mạnh đăng tải thông tin trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng.

 

Từ việc xác định nhiệm vụ, xây dựng chính sách, ưu tiên phân bổ kinh phí, huy động nhân lực, kinh phí và tổ chức theo dõi đánh giá kết quả thực hiện. Hiện nay, Sở KH&CN tỉnh Bến Tre đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra giai đoạn đến năm 2020.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Khoa học và công nghệ Bến Tre phục vụ tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở địa phương
• Cơ hội khởi nghiệp từ mô hình kinh tế chia sẻ Bến Tre
• Bến Tre cận chuyển dịch năng lượng công bằng
• Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực địa phương
• Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bến Tre: Tăng cường liên kết, thúc đẩy hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ
• Cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre
• Hợp tác chiến lược giữa Bến Tre và Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam
• Khoa học và Công nghệ Bến Tre tạo đà chuyển đổi mô hình tăng trưởng phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh
• Bình Đại: Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân
• Thị trường xuất khẩu trái chôm chôm và yêu cầu đối với người sản xuất
• Doanh nghiệp KHCN-hướng phát triển thị trường KHCN
• Sóc Trăng tổ chức các sự kiện hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5
• Tin vui cho các hộ sản xuất trái cây khu vực Bến Tre
• 9 dấu nhấn khoa học và công nghệ Bến Tre năm 2016
• Bảo đảm tốc độ đổi mới công nghệ với phát triển kinh tế