Công nghệ BIM

Công nghệ BIM (Building Information Modeling) là tiến trình tạo dựng và sử dụng mô hình thông tin kỹ thuật số cho các công tác từ thiết kế, thi công đến quản lý vận hành công trình. BIM tích hợp thông tin của công trình vào một nguồn cơ sở dữ liệu được sử dụng một cách thống nhất cho cả vòng đời công trình nhằm tối ưu hóa các công tác thiết kế, thi công, quản lý vận hành và bảo trì công trình; phục vụ quản lý của chủ đầu tư, của nhà thầu và của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động xây dựng. Việc tích hợp thông tin hình thành BIM 3D, BIM 4D (BIM 3D + dữ liệu tiến độ), BIM 5D (BIM 3D + dữ liệu chi phí), BIM 6D (BIM 3D + quản lý chuỗi cung ứng), BIM 7D (BIM 3D + quản lý vận hành, bảo trì).

 

Theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình với mục tiêu: Chi phí xây dựng tiết kiệm khoảng 10% (trong đó giảm lãng phí về vật liệu xây dựng khoảng 20%); Giảm thời gian thi công xây dựng khoảng 10% so với tiến độ được phê duyệt; Giảm thời gian thiết kế, điều chỉnh thiết kế khoảng 10%; Giảm các yêu cầu sửa đổi do sự không phù hợp của thiết kế khoảng 40%. Trong khi đó, thực tế ứng dụng BIM tại các công trình xây dựng đã được các chuyên gia chỉ ra hiệu quả của nó mang lại như giúp kéo giảm 7% thời gian thực hiện dự án, tiết kiệm 10% chi phí do phát hiện sớm các xung đột thiết kế, giảm 80% thời gian để lập dự toán xây dựng và đạt được sai số ước tính chi phí rất nhỏ khoảng 3%.

 

Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm tại Quyết định số 1057/QĐ-BXD ngày 11/10/2017 của Bộ Xây dựng, các ứng dụng BIM phổ biến có thể triển khai được với công nghệ hiện tại. Chủ đầu tư và các bên liên quan có thể tham khảo để lựa chọn áp dụng phù hợp với nhu cầu và giai đoạn triển khai của dự án với các nội dung cơ bản như nội dung áp dụng BIM, mô tả công việc và sản phẩm (xem Bảng 1).

 

Bảng 1: Các ứng dụng BIM phổ biến có thể triển khai được với công nghệ hiện tại. Chủ đầu tư và các bên liên quan có thể tham khảo để lựa chọn áp dụng phù hợp với nhu cầu và giai đoạn triển khai của dự án.

Các ứng dụng công nghệ BIM hiện có trên thị trường khoa học và công nghệ sẵn sàng chuyển giao theo yêu cầu của khách hàng như Lập mô hình thông tin hiện trạng công trình; Dự toán chi phí trong BIM; Lập kế hoạch triển khai theo giai đoạn; Phân tích công trường; Lập mô hình thiết kế; Kiểm tra thiết kế; Phân tích kết cấu; Phân tích năng lượng; Phân tích hệ thống chiếu sáng; Phân tích bền vững; Phối hợp 3D; Lên kế hoạch triển khai ngoài công trường; Thiết kế hệ thống thi công; Chế tạo sẵn; Mô hình 3D lập kế hoạch và kiểm soát; Lập mô hình cập nhật trong quá trình thi công; Lập tiến độ bảo trì; Phân tích hệ thống; Quản lý tài sản; Quản lý và lập kế hoạch thiên tai.

 

Chi phí tư vấn áp dụng Mô hình thông tin công trình (sau đây gọi tắt là chi phí tư vấn BIM) được xác định bằng dự toán chi phí làm cơ sở để xác định giá gói thầu tư vấn, dự toán gói thầu tư vấn phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng (xem Bảng 2).

 

Bảng 2. Bảng chi phí tư vấn BIM để thực hiện các công việc: Mô hình hóa và phối hợp đa bộ môn từ thiết kế truyền thống 2D cho một số bước thiết kế.

Đơn vị tính: triệu đồng

 

Tính đến tháng 1/2020, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, danh mục dự án phát triển đô thị, gồm có 6 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai thực hiện như Đầu tư xây dựng Khu dân cư Hưng Phú – Phường Phú Tân, thành phố Bến Tre; Chỉnh trang Khu đô thị dọc sông Bến Tre – Phường 8, thành phố Bến Tre; Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương – Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre; Khu đô thị phía Nam thành phố Bến Tre – xã Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre; Chỉnh trang Khu dân cư đô thị và Chợ trung tâm huyện Bình Đại; Khu dân cư thị trấn Thạnh Phú – Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú và 12 dự án đã thông qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án đề xuất dự án. Đối với danh mục dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai thực hiện có Khu nhà ở Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Riêng danh mục dự án phát triển khu dân cư có 2 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai thực hiện, gồm: Khu tái định cư Đông Á – Xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre và Khu dân cư Mỏ Cày Nam – huyện Mỏ Cày Nam.

 

Tất cả các dự án trên, khi áp dụng công BIM không chỉ thực hiện tốt Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ Xây dựng Về việc phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã chỉ rõ: “Lựa chọn một số đối tượng cụ thể trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng để ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số: Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý GIS trong công tác lập quy hoạch và quản xây dựng; Ứng dụng Mô hình thông tin công trình BIM trong các hoạt động đầu tư xây dựng công trình; Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành đô thị thông minh, doanh nghiệp số” mà còn góp phần thực hiện đạt kết quả Nghị quyết số  52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ  Chính trị về một số  chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh nhà.


 


 


Tin tức khác cùng chuyên mục
• Techfest Mekong 2020 – kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “thích ứng – chuyển đổi – bứt phá”
• Bình Đại phát triển hoạt động khoa học và công nghệ
• Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre chủ động triển khai thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
• Phát triển khoa học và công nghệ-giải pháp mũi nhọn xây dựng thương hiệu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
• Bến Tre tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19
• Nhân lực cho chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đầu tư máy CITI SCANNER 128 lát cắt
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đầu tư hệ thống máy DSA phục vụ điều trị
• Khai thác kinh tế số phục vụ liên kết phát triển nông nghiệp bền vững gắn du lịch tỉnh Bến Tre
• Hướng dẫn thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo Luật chuyển giao công nghệ năm 2017
• Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 - 2020
• Bến Tre hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh
• Hội viên cựu chiến binh huyện Thạnh Phú tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới
• Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre
• Công nghệ UPS