Bến Tre ban hành các nền tảng số quốc gia sử dụng trên địa bàn

Ngày 12/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1518 danh sách các nền tảng số quốc gia sử dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022 và những năm tiếp theo. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký nêu rõ: Căn cứ vào danh sách các nền tảng số quốc gia sử dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022 và những năm tiếp theo tại Điều 1, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, triển khai sử dụng có hiệu quả các nền tảng số phục vụ công tác chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương; gắn liền với bảo đảm an toàn thông tin mạng (tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, bảo vệ thông tin cá nhân và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng).

 

Theo đó, có 25 danh mục nền tảng chia làm 3 nhóm: nhóm các nền tảng chính quyền số, gồm 16 nền tảng như: Nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP); Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC); Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung cấp tỉnh; Nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC); Nền tảng quản trị tổng thể cấp tỉnh (SSO); Nền tảng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Nền tảng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành; Nền tảng hệ thống thư điện tử công vụ; Nền tảng bản đồ số; Nền tảng trợ lý ảo; Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCS); Nền tảng CSDL quốc gia về dân cư; Nền tảng CSDL về đất đai; Nền tảng CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Nền tảng CSDL quốc gia về bảo hiểm; Nền tảng hóa đơn điện tử. Các nền tảng này đều được giao trách nhiệm cho từng Sở, ngành chủ trì thực hiện và có địa chỉ công bố các nền tảng: https://smedx.mic.gov.vn.

 

05 nền tảng thuộc nhóm kinh tế số, gồm: Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp; Nền tảng tài chính, kế toán, hóa đơn và chữ ký điện tử; Nền tảng thanh toán điện tử; Nền tảng hợp đồng điện tử; Nền tảng thương mại điện tử. Các nền tảng trên giao Sở Công thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện có địa chỉ công bố các nền tảng: https://smedx.mic.gov.vn.

 

Nhóm các nền tảng xã hội số với 4 nền tảng là trình duyệt và công cụ tìm kiếm; mua sắm, giao hàng và tin tức do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (Tổ công nghệ chuyển đổi số cộng đồng) chủ trì thực hiện có địa chỉ công bố các nền tảng: https://congdanso.mic.gov.vn.

 

Quyết định ban hành các nền tảng này nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, thực hiện, đánh giá, kiểm tra, giám sát, góp phần đẩy nhanh việc số hóa, tạo động lực rút ngắn quá trình chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế huyện Thạnh Phú
• Công nghệ IOT cho hệ thống chiếu sáng thông minh
• Trí tuệ nhân tạo tạo sinh
• Bến Tre triển khai thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Công nghệ bán dẫn và ngành công nghiệp bán dẫn
• Công nghệ vũ trụ ảo-metaverse
• Các lĩnh vực công nghệ tối quan trọng, cuộc chạy đua giữa các cường quốc
• Công nghệ năng lượng xanh
• Công nghệ mới nổi: Hydro xanh
• Xu hướng các công nghệ mới nổi
• Tiềm năng phát triển nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn ở Bến Tre
• Tiềm lực ngành tôm năm 2022
• Phát triển nông nghiệp tích hợp đa giá trị từ vườn dừa
• Kinh tế sông gắn phát triển đô thị
• Cải tiến máy xay tàu lá dừa góp phần vào chuỗi liên kết nâng cao giá trị nông sản theo hướng hữu cơ bền vững