Thạnh Phú triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Ngày 02/3/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2022; triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023. Đến dự có Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Nam; đại diện các đơn vị viễn thông, đơn vị hoạt động trên lĩnh vực chuyển đổi số của tỉnh.

 

Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện ông Châu Văn Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Nguyễn Văn Tưởng chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Châu Văn Bình phát biểu.

 Ảnh: Minh Mừng.

 

Năm 2022 được xem là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi lĩnh vực, mọi ngành, mọi cấp. Do vậy, huyện Thạnh Phú đã nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu phục vụ chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng trong cơ quan nhà nước. Môi trường mạng trở thành một kênh giao tiếp rất quan trọng của người dân, doanh nghiệp với chính quyền.

 

Trong năm qua, công tác chuyển đổi số đạt được kết quả nổi bật trên các trụ cột và từng lĩnh vực. Về chính quyền số, 100% các cơ quan ngành huyện, UBND các xã, thị trấn được trang bị và ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice để quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành, trao đổi văn bản điện tử, thực hiện ký số ban hành văn bản điện tử trên môi trường mạng; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre; đưa vào vận hành trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; việc ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ tạo thuận lợi trong việc xây dựng chính quyền số. Hệ thống truyền thanh thông minh đã được lắp đặt thử nghiệm tại xã Bình Thạnh; lắp đặt wifi công cộng cho 5 điểm. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử huyện và trang thông tin điện tử các xã, thị trấn.

 

Về kinh tế số, trên địa bàn huyện 90% người dân được tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp cận các chương trình thanh toán không dùng tiền mặt; qua tuyên tuyền hướng dẫn, có trên 30% đã có sử dụng ứng dụng, giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt như: thanh toán tiền điện, học phí; 18/18 xã, thị trấn thực hiện mô hình camera an ninh đặt ở những khu vực công cộng, nơi có nhiều người thường xuyên qua lại, những trục đường chính. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cài đặt tài khoản tham gia dịch vụ công. Đã tạo lập tài khoản và hướng dẫn người dân sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến với hơn 6.400 tài khoản.

 

 Xã hội số phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp... Riêng lĩnh vực du lịch, hoàn thiện ứng dụng chuyển đổi số du lịch huyện đưa vào khai thác có hiệu quả, phát triển thông tin quảng bá du lịch, qua đó tạo nên những điểm đến thông minh, tăng cường lượng thông tin và cách thức truyền tải đến du khách một cách kịp thời, cải thiện chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao giá trị trải nghiệm trong chuyến đi, qua đó đảm bảo sự phát triển bền vững cho du lịch. Xây dựng thông tin tên đường, biển báo, di tích văn hóa lịch sử bằng mã QR code… hướng dẫn các cơ sở du lịch, các di tích, các cơ sở tôn giáo khai thác, sử dụng ứng dụng chuyển đổi số du lịch.

 

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả chuyển đổi số trong năm 2022, đề xuất, kiến nghị các giải pháp trọng tâm cho năm 2023. Trong đó, tập trung thảo luận việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và trên các lĩnh vực; trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số...

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Châu Văn Bình đề nghị Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu đề ra để Nghị quyết Chuyển đổi số của tỉnh, Kế hoạch Chuyển đổi số của huyện đi vào cuộc sống. Theo đó, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo nghiên cứu cụ thể các kế hoạch, đề án chuyển đổi số để tham mưu hoàn chỉnh kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện. Từ đó, các ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể và chọn khâu đột phá để thực hiện.

 

Toàn huyện tập trung thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số trong giải quyết công việc; ứng dụng công nghệ thông tin, trong quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các đối tượng và người dân; chủ động thí điểm triển khai sáng kiến mới tại địa phương, có khả năng nhân rộng. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động theo nhiệm vụ được phân công, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng giải pháp số cho người dân, hạn chế thực hiện giao dịch tiền mặt; các ngành, địa phương tích cực hỗ trợ để các tổ chuyển đổi số cộng đồng hoạt động hiệu quả.

 

Cùng với đó, đầu tư phát triển hạ tầng số thông qua việc đẩy mạnh triển khai mô hình phòng họp thông minh; xây dựng, vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh huyện (IOC huyện) phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số phục vụ nhu cầu chuyển đổi số trong cơ quan đơn vị. Tập trung hơn nữa công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số với nhiều hình thức trực tuyến, trực tiếp. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng...

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sở Khoa học và Công nghệ quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số
• Cơ sở để ngành xây dựng địa phương đẩy nhanh chuyển đổi số