DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với loại hình homestay kiểu mới tại Bến Tre Đã đăng ký 2018 Cơ sở KH nhân văn
2 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu giống và nuôi hàu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH nông nghiệp
3 Ứng dụng công nghệ GIS (Geographic Information System) để quản lý quy hoạch và phát triển hệ thống kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH KT và CN
4 Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH xã hội
5 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành du lịch huyện Thạnh Phú Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH xã hội
6 Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); cung cấp luận cứ, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH xã hội
7 Xây dựng mô hình thử nghiệm hạn chế rụng lá trên hoa giấy vào mùa mưa Đã đăng ký 2018 Cơ sở KH nông nghiệp
8 Nghiên cứu bệnh viêm tử cung trên bò do vi khuẩn gây ra và xây dựng phác đồ điều trị tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2018 Cơ sở KH nông nghiệp
9 Nghiên cứu mức độ hòa nhập cộng đồng và các yếu tố liên quan của người bệnh tâm thần phân liệt đang quản lý điều trị tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2018 Cơ sở KH y dược
10 Đánh giá và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2018 Tỉnh KH nông nghiệp
11 Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xen lúa và luân canh tôm sú sinh thái tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH nông nghiệp
12 Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH KT và CN
13 Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, thành phố Bến Tre Đã đăng ký 2017 Cơ sở KH KT và CN
14 Xây dựng bộ sưu tập số về cây dừa Bến Tre Đã đăng ký 2017 Cơ sở KH xã hội
15 Nghiên cứu giải pháp xây dựng thương hiệu làm công cụ Marketing các sản phẩm chủ lực và du lịch tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH xã hội
16 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động, nhằm ứng phó, giảm thiểu đối với các công trình hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2017 Tỉnh KH KT và CN
17 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và chế tạo các thiết bị trong dây chuyền sản xuất bánh phồng Sơn Đốc (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH KT và CN
18 Nghiên cứu phát triển và chuẩn hóa hệ thống quan trắc sinh học cho hệ thống sông ngòi tỉnh bến Tre phục vụ công tác quản lý môi trường nước Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH KT và CN
19 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH nông nghiệp
20 Nghiên cứu hệ thống giải pháp để xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH xã hội
21 Điều trị gãy thân xương chày bằng đinh nội tủy có chốt kín dưới màn tăng sáng Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH y dược
22 Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động đường bờ biển tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng và đề xuất các giải pháp phát triển bãi bồi thân thiện với môi trường Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH KT và CN
23 Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng. Đề xuất các giải pháp thích ứng hợp lý Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH tự nhiên
24 Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên vùng canh tác Tôm – Lúa huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2017 Tỉnh KH nông nghiệp
25 Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều trị Methadone cho người nghiện chích ma túy tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH y dược
26 Nghiên cứu qui trình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ nguồn protein - phế thải của quá trình chế biến thuỷ sản Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH nông nghiệp
27 Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH xã hội
28 Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý "Bến Tre" dùng cho sản phẩm bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2016 Tỉnh KH xã hội
29 Nghiên cứu và ứng dụng quy trình sản xuất chả cá sạch, không phụ gia từ một số loài cá biển tại Bến Tre theo công nghệ Nhật Bản Đã đăng ký 2016 Tỉnh KH KT và CN
30 Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận VietGAP cho vùng lúa xã An Nhơn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2016 Tỉnh KH nông nghiệp