DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Đánh giá thực trạng của nhóm ngành chế biến các sản phẩm từ tinh bột trên địa bàn tỉnh Bến Tre và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm Đã đăng ký 2018 Cơ sở KH nhân văn
2 Nghiên cứu cải tiến máy se chỉ Đã đăng ký 2018 Cơ sở KH KT và CN
3 Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre ứng phó với biến đổi khí hậu Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH KT và CN
4 Dự án sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam Đang tiến hành 2018 Cơ sở KH nông nghiệp
5 Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với loại hình homestay kiểu mới tại Bến Tre Đã đăng ký 2018 Cơ sở KH nhân văn
6 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu giống và nuôi hàu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH nông nghiệp
7 Ứng dụng công nghệ GIS (Geographic Information System) để quản lý quy hoạch và phát triển hệ thống kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH KT và CN
8 Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH xã hội
9 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển ngành du lịch huyện Thạnh Phú Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH xã hội
10 Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); cung cấp luận cứ, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH xã hội
11 Xây dựng mô hình thử nghiệm hạn chế rụng lá trên hoa giấy vào mùa mưa Đã đăng ký 2018 Cơ sở KH nông nghiệp
12 Nghiên cứu bệnh viêm tử cung trên bò do vi khuẩn gây ra và xây dựng phác đồ điều trị tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2018 Cơ sở KH nông nghiệp
13 Đánh giá và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2018 Tỉnh KH nông nghiệp
14 Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xen lúa và luân canh tôm sú sinh thái tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2018 Tỉnh KH nông nghiệp
15 Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH KT và CN
16 Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, thành phố Bến Tre Đã đăng ký 2017 Cơ sở KH KT và CN
17 Xây dựng bộ sưu tập số về cây dừa Bến Tre Đã đăng ký 2017 Cơ sở KH xã hội
18 Nghiên cứu giải pháp xây dựng thương hiệu làm công cụ Marketing các sản phẩm chủ lực và du lịch tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH xã hội
19 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động, nhằm ứng phó, giảm thiểu đối với các công trình hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2017 Tỉnh KH KT và CN
20 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và chế tạo các thiết bị trong dây chuyền sản xuất bánh phồng Sơn Đốc (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH KT và CN
21 Nghiên cứu phát triển và chuẩn hóa hệ thống quan trắc sinh học cho hệ thống sông ngòi tỉnh bến Tre phục vụ công tác quản lý môi trường nước Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH KT và CN
22 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH nông nghiệp
23 Nghiên cứu hệ thống giải pháp để xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH xã hội
24 Điều trị gãy thân xương chày bằng đinh nội tủy có chốt kín dưới màn tăng sáng Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH y dược
25 Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động đường bờ biển tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng và đề xuất các giải pháp phát triển bãi bồi thân thiện với môi trường Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH KT và CN
26 Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng. Đề xuất các giải pháp thích ứng hợp lý Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH tự nhiên
27 Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên vùng canh tác Tôm – Lúa huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2017 Tỉnh KH nông nghiệp
28 Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều trị Methadone cho người nghiện chích ma túy tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH y dược
29 Nghiên cứu qui trình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ nguồn protein - phế thải của quá trình chế biến thuỷ sản Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH nông nghiệp
30 Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2017 Tỉnh KH xã hội