DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh KH KT và CN
2 Nghiên cứu, đánh giá tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến sạt lở bờ biển, tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh KH KT và CN
3 Nhân giống cây hoa Dã Yên Thảo (Petunia hybrida) bằng phương pháp nuôi cấy mô Đang tiến hành 2013 Cơ sở KH nông nghiệp
4 Thực trạng và giải pháp phòng, chống bạo lực học đường tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh KH xã hội
5 Xây dựng mô hình trồng cây Gấc phục vụ cho sản xuất dược liệu trên đất giồng tại xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh KH nông nghiệp
6 Đánh giá tính thích nghi, năng suất, phẩm chất hạt và tình hình sâu bệnh hại trên các giống/dòng ca cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh KH nông nghiệp
7 Điều tra dự báo nguồn giống thủy sản có giá trị kinh tế ở khu vực ven biển và cửa sông tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh KH nông nghiệp
8 Nhân rộng mô hình nuôi hàu thương phẩm từ con giống đơn (Crassotrea angulata) chất lượng cao tại các huyện ven biển thuộc tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2013 Tỉnh KH nông nghiệp
9 Xây dựng mô hình ứng dụng một số giải pháp xử lý chất thải và giảm mùi hôi trong chăn nuôi heo tại Bến Tre Đã đăng ký 2013 Cơ sở KH nông nghiệp
10 Thử nghiệm nuôi trồng nấm Trân Châu (A. grocybe aegerita. Sing) Đã đăng ký 2013 Cơ sở KH nông nghiệp
11 Triển khai thử nghiệm mô hình khắc phục hiện tượng dừa không mang trái (dừa treo), cải thiện năng suất dừa lấy dầu tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2013 Tỉnh KH nông nghiệp
12 Nghiên cứu chế tạo máy tách vỏ trái dừa năng suất 800 - 1000 trái/giờ Đang tiến hành 2014 Tỉnh KH KT và CN
13 Nghiên cứu quy trình quản lý tổng hợp sâu đục trái bưởi tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh KH nông nghiệp
14 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm men bánh mì tại Bến Tre Đã đăng ký 2014 Cơ sở KH KT và CN
15 Nghiên cứu tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa IX và các luận cứ khoa học cho việc xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X tại tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2014 Tỉnh KH xã hội
16 Nghiên cứu đánh giá diễn biến môi trường khu vực nuôi tôm thẻ chân trắng và đề xuất mô hình chuyển đổi canh tác hợp lý khắc phục hậu quả trên địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh KH KT và CN
17 Nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm cây hoa Chuông (Sinningia speciosa) Đã đăng ký 2014 Cơ sở KH nông nghiệp
18 Thử nghiệm nhân giống và xác định cơ chất, dinh dưỡng cùng các yếu tố tương quan trong nuôi trồng nấm Hầu Thủ tại Bến Tre Đã đăng ký 2014 Cơ sở KH nông nghiệp
19 Trồng thử nghiệm Gừng cao sản trong bao trên cơ chất bả thải mùn cưa sau khi trồng nấm Đã đăng ký 2014 Cơ sở KH nông nghiệp
20 Trồng thử nghiệm Thanh long ruột đỏ trên đất giồng cát Đã đăng ký 2014 Cơ sở KH nông nghiệp
21 Xây dựng mô hình áp dụng hệ thống quản lý chăn nuôi heo đạt quy trình được chứng nhận VietGAHP tại Bến Tre Đã đăng ký 2014 Quốc gia KH nông nghiệp
22 Đánh giá hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn MSC và đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn nguồn lợi nghêu giống ở vùng biển ven bờ tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh KH nông nghiệp
23 Đánh giá khả năng tham gia của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện mô hình sản xuất, tiêu thụ dừa trái theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh KH xã hội
24 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2014 Tỉnh KH xã hội
25 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliae trên một số sâu hại cây cải xanh Đã đăng ký 2014 Cơ sở KH nông nghiệp
26 Phổ cập Y học cổ truyền phòng, chữa bệnh thông thường và chăm sóc một số bệnh mãn tính không lây cho người dân tỉnh Bến Tre năm 2014 -2016 Đã đăng ký 2014 Tỉnh KH y dược
27 Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh hạn chế dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (EMS/AHPNS) tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh KH nông nghiệp
28 Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả can thiệp phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nam giới quan hệ đồng tính tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh KH y dược
29 Nghiên cứu phát triển vật liệu composit được gia cường bằng các sản phẩm từ chỉ xơ dừa phục vụ xây dựng và sinh hoạt hàng ngày Đã đăng ký 2015 Tỉnh KH KT và CN
30 Đánh giá trình độ công nghệ của các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2015 Tỉnh KH xã hội