Dự án: Hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống trong trường học bằng công nghệ nano

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phòng Nghiên cứu Ứng dụng

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753814597

• Kinh phí thực hiện: 98,53 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Lê Quang Vinh

- Học hàm, học vị: Kỹ sư.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753814597.

* Người tham gia

- Lê Quang Vinh, Kỹ sư.

- Trương Thanh Tân, Kỹ sư.

- Trương Minh Tú, Cử nhân.

- Nguyễn Ngọc Thạch, Kỹ sư.

- Nguyễn Thị Kim Duyên, Trung cấp.

- Nguyễn Thị Huế Châu, Trung cấp.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung:
+ Hỗ trợ trường học cung cấp nước uống đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT, góp phần nâng cao tỉ lệ học sinh có nước uống đạt chuẩn trong trường học. Hướng đến mở rộng mô hình đến các trường học khác trong tỉnh.
+ Góp phần giảm bệnh tật liên quan đến nguồn nước đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Hỗ trợ 01 mô hình lọc nước bằng công nghệ nano công suất 200l/h đạt  QCVN 6-1:2010/BYT cho trường học.
+ Tập huấn cho 2 nhân viên tại trường để vận hành hệ thống.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Điều tra khảo sát tình hình dân cư, tập quán sinh hoạt và địa điểm triển khai dự án.

- Đào tạo tập huấn

- Xây dựng mô hình

• Kết quả thực hiện:

Sau 12 tháng thực hiện, dự án đã lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị mô hình xử lý nước uống trong trường học bằng công nghệ nano. Sau khi đi vào vận hành, các mô hình hoạt động tốt, nước đầu ra đạt QCVN 6-1:2010/BYT trong tất cả các lần lấy mẫu kiểm tra, chi phí tính giá thành thực tế khoảng 100 đồng/lít nước.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2012 đến tháng 11/2013

• Mã số kho: 36/KQNC