Dự án: Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất sản phẩm và thương mại hóa các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753827522.

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Phạm Văn Đồng.

- Học hàm, học vị: Kỹ sư.

- Điện thoại: 0753827522.

* Người tham gia

- CN. Phạm Văn Đồng - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ -  Chủ nhiệm dự án.
- KS. Lê Quang Vinh - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.
- KS. Nguyễn Ngọc Thạch - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.
- CN. HồThị Kiều Oanh - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.
- CN. Huỳnh Thị Hoàng Vân - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

*Mục tiêu tổng quát: Tiếp nhận công nghệ và xây dựng cơ sở sản xuất chế phẩm sinh học quy mô công nghiệp với hệ thống các trang thiết bị đồng bộ, phù hợp với điều kiện địa phương tạo sản phẩm có chất lượng và giá thành hợp lý phục vụ phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bến Tre.
*Mục tiêu cụ thể:
- Tiếp nhận công nghệ sản xuất chế phẩm Compost maker quy mô công nghiệp và xây dựng một dây chuyền sản xuất compost marker công suất 5 tấn/năm. Sản xuất 1 tấn chế phẩm Compost maker có chất lượng đảm bảo chỉ tiêu công bố.
- Tiếp nhận công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật chức năng, xây dựng một dây chuyền sản xuất công suất 1 tấn sản phẩm/năm. Sản xuất 1 tấn chế phẩm vi sinh vật chức năng từ phế phụ phẩm nông nghệp công suất 300 tấn/năm. Sản xuất 50 tấn phân hữu cơ vi sinh vật chức năng  sử dụng cho mô hình trình dễn.
- Tiếp nhận công nghệ sản xuất chế phhẩm sinh học từ nấm trichoderma và xây dựng một dây chuyền sản xuất công suất 1 t ấn sản phẩm/năm. Sản xuất 1 ấn sản phẩm sinh học từ nấm trichoderma có chất lượng đảm bảo chỉ tiêu công bố.
- Đào tạo, tập huấn nông dân,nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng chế phẩm sinh học vì một nền sản xuất nông nghiệp bền vững.
- Đào tạo 2 nhân viên kỹ thuật và 4 công nhân nắm vững quy trình vận hành và sản xuất các  chế phẩm sinh học.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Điều tra, khảo sát hiện trạng về lượng phế phẩm nông nghiệp tại Bến Tre.
- Nội dung 2: Tiếp nhận công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất các chế phẩm vi sinh vật chức năng ừ đơn vị chuyển giao công nghệ.
- Nội dung 3: Xây dựng mô hình sản xuất các chế phẩm vi sinh vật và phân hữu cơ vi sinh vật chức năng.
- Nội dung 4: Xây dựng mô hình ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật chức năng sử dụng cho cây ăn quả.
- Nội dung 5: Đào tạo, tập huấn.

• Kết quả dự kiến:

Tên sản phẩm Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

- Công nghệ sản xuất chế phẩm Comoist maker, nấm Trichoderma và chế phẩm VSV chức năng.

- Quy trình xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ.

- 03 qui trình công nghệ được chuyển giao, tiếp nhận bằng lý thuyết và thực hành, 02 nhân viên kỹ thuật và 04 công nhân được đào tạo nắm vững công nghệ sản xuất.
- 1 tấn sản phẩm sinh học từ nấm Trichoderma.

- Các chủng nấm Trichoderma: 5x106 bào tử/gam.

- Hữu cơ: 30%; Độ ẩm < 30%.

- 1 tấn chế phẩm Compost maker.

- Mật độ vi sinh vật hữu ích ≥ 108 CFU/g.

- Thời gian bảo quản ≥ 6 tháng.

- 1 tấn chế phẩm VSV chức năng.

- Mật độ vi sinh vật hữu ích ≥ 108 CFU/g.

- Thời gian bảo quản ≥ 6 tháng.
- 06 mô hình trình diễn.

- Có hiệu quả so với đối chứng.

- 150 lượt nông dân được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp.

- Tài liệu tập huấn. - 150 bộ tài liệu.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2015