Đề tài: Trồng thử nghiệm Thanh long ruột đỏ trên đất giồng cát.

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753827522

• Kinh phí thực hiện: 161,96 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Lãm

- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ sinh học

- Chức vụ: P.Trưởng phòng SXKD

- Điện thoại: 0909029502

* Người tham gia

- CN. Nguyễn Xuân Lãm - TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ nhiệm đề tài.

- ThS. Huỳnh Thị Như Thủy

- KS. Võ Duy Thành

- KS. Đoàn Thị Thùy Linh

- CN. Hồ Đăng Nguyên

- CN. Nguyễn Thị Huế Châu

- CN. Lê Thị Huỳnh Hoa

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Muc tiêu chung
Đánh giá khả năng thích ứng và hiệu quả kinh tế kỹ thuật bước đầu của việc canh tác cây thanh long ruột đỏ trên đất giồng cát tại xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre


Muc tiêu cu thể
- Trồng thử nghiệm giống Thanh long ruột đỏ LĐ1 (LONG ĐỊNH 1) với quy mô 0,2 ha, dự kiến đạt tỷ lệ sống đạt >95%.
- Khảo sát đánh giá khả năng sinh trưởng bao gồm: tốc độ phát triển của cành, khả năng đâm cành, sâu bệnh của cây.
- Tổ chức 01 lớp đào tạo kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ cho 30 nông dân trong và ngoài vùng đề tài.
- Tổ chức 01 hội thảo đầu bờ cho 50 người tham dự để đánh giá sự thích nghi, đề xuất phương án duy trì, nhân rộng mô hình trồng thanh long ruột đỏ trên đất giồng cát..

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Xây dựng 03 điểm trồng Thanh long ruột đỏ trên vùng đất giồng cát của xã Bình Thạnh huyện Thạnh Phú. Các điểm trồng tuân theo quy trình kỹ thuật trồng của Viện Cây ăn quả Miền Nam. (có tập huấn kỹ thuật trồng và tài liệu hướng dẫn kèm theo)

• Kết quả thực hiện:

Từ những kết quả trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi thu được những kết luận như sau:

Cây thanh long được trồng ở 3 địa điểm có điều kiện thổ nhưỡng khác nhau, do không vận động được người dân trong vùng đất giồng cát tham gia. Điểm trồng 1 trồng trên đất giồng cát của xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú có tỷ lệ sống cao đạt 98,3%, chiều dài đốt trung bình 56,5cm. Cây sinh trưởng tốt, thời gian từ khi trồng đến lúc vươn tới đỉnh trụ khoảng 7 tháng, cây đã cho trái bói sau khoảng 8 tháng trồng. Cây ít bị gây hại bởi các đối tượng sâu hại. Riêng cây có nhiễm bệnh thán thư và thối cành nhiều, do năm 2015 lượng mưa nhiều bất thường hơn những năm khác.Bước đầu đánh giá là cây Thanh long ruột đỏ sinh trưởng và phát triển khá trên đất giồng cát.

Qua quá trình triển khai trồng giống Thanh long ruột đỏ LĐ1 trên 3 loại đất của xã Bình Thạnh nhóm thực hiện đề nghị không nên trồng giống thanh long này ở vùng đất mới bơm cát san lấp, vùng đất bị nhiễm phèn và mặn do cây không phát triển được trên những loại đất trên.

Giống Thanh long ruột đỏ LĐ1 dễ nhiễm các loại bệnh vào mùa mưa, độ ẩm không khí cao. Phải thường xuyên phun thuốc phòng bệnh vào mùa này bằng những loại thuốc như: nấm Trichoderma,Antracol, Score, Mataxyl 500WP, Amistar top,... Khi trồng ở những vùng đất thấp nên lên mô cao để tránh ngập úng.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2014 đến tháng 8/2017

• Mã số kho: 84/KQNC