Đề tài: Nhân rộng mô hình nuôi hàu thương phẩm từ con giống đơn (Crassotrea angulata) chất lượng cao tại các huyện ven biển thuộc tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III
- Địa chỉ: Số 33, đường Đặng Tất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0583831138                              
- Fax: 0583831846  
- Email: ts3@dng.vnn.vn

• Kinh phí thực hiện: 1.573,40 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ, tên:  Phạm Viết Nam
- Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản                
- Chức vụ:  Nghiên cứu viên
- Điện thoại:  0989033690
- Địa chỉ: Số 33, đường Đặng Tất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Email: namria3@gmail.com
- CQ: 0583831138

* Người tham gia

- KS. Phạm Viết Nam - Nghiên cứu viên - Chủ nhiệm

- TS. Nguyễn Việt Nam - Viện trưởng - Cố vấn dự án
- ThS. Phùng Bảy - P.Trưởng phòng phụ trách - Đại diện CQCT

- ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc TT Xúc tiến - Đầu tư tỉnh Bến Tre - Cộng tác viên

- CN. Võ Văn Truyền - Sở KH&CN Bến Tre - Cộng tác viên

- ThS. Phan Song Toàn - Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre -  Cộng tác viên

- CN. Võ Thị Quyên - Sở KH&CN Bến Tre - Cộng tác viên
- KS. Nguyễn Thị Hương - Nghiên cứu viên - Kế toán dự án
- KS. Lê Thị Nhàn - Nghiên cứu viên - Kỹ sư dự án
- KTV. Lê Đình Nhi - Nghiên cứu viên - Kỹ thuật viên dự án 

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung
Phát triển nghề nuôi hàu (C. angulata) bám đơn chất lượng cao nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi phù hợp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn ở vùng đất bồi phù sa cửa sông, ven biển được đánh giá là có tính bền vững.
Mục tiêu cụ thể
 - Nhân rộng mô hình nuôi hàu đơn chất lượng cao theo quy trình, kỹ thuật nuôi nổi hàu (C. angulata) bám đơn chất lượng cao ngoài cửa sông tại các huyện ven biển là Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú thuộc tỉnh Bến Tre.
- Quy mô thực hiện cần đạt:
+ Tại Thừa Đức – Bình Đại: Thả 576.000 con giống/mô hình tập trung (0,6 ha mặt nước).
+ Tại Bảo Thạnh – Ba Tri: Thả 192.000 con giống/mô hình tập trung (0,2 ha mặt nước).
+ Tại Thạnh Hải – Thạnh Phú: Thả 192.000 con giống/mô hình tập trung (0,2 ha mặt nước).
+ Kích cỡ giống thả: 25 – 35mm; trọng lượng trung bình là 200con/kg (tỉ lệ sống 100% sau 10 ngày đầu thả nuôi).
+ Thời gian nuôi 7 tháng
+ Hàu thu hoạch kích cỡ: 18 – 22 con/kg (TB = 20 con/kg).
+ Năng suất: 30 – 32 tấn/ha.
+ Tỉ lệ sống: 55 – 65% (Ước tính 55%).
- Đào tạo cán bộ: Đào tạo một cán bộ quản lý công nghệ  để tiếp nhận thực hiện Dự án, tiếp nhận công nghệ và có kỹ năng hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi thương phẩm hàu cho các hộ nuôi.
- Hội thảo đầu bờ: 3 lớp/3 huyện (50 người/lớp) tham gia hội thảo đầu bờ để nhân rộng mô hình.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1:  Khảo sát lựa chọn địa điểm và chọn hộ dân tham gia nhân rộng mô hình.
- Nội dung 2: Triển khai mô hình nuôi hàu thương phẩm nuôi hàu đơn chất lượng cao (C. angulata).
- Nội dung 3:  Chuyển giao quy trình kỹ thuật của Dự án
- Nội dung 4:  Đào Tạo, tập huấn, tham quan
- Nội dung 5: Tổng kết, nghiệm thu Dự án

• Kết quả thực hiện:

Qua 12 tháng (từ 9/2013 – 9/2014) thực hiện, dự án đã đạt được các mục tiêu, nội dung, các sản phẩm đề ra:
- Qua khảo sát đã lựu chọn được 3 địa điểm cho nhân rộng mô hình nuôi hàu thương phẩm ngoài cửa sông có những yếu tố môi trường và mùa vụ thả nuôi phù hợp với việc phát triển đối tượng hàu (C. angulata). Tuy nhiên cần lưu ý khi lựa chọn địa điểm nuôi hàu tại điểm nuôi thuộc huyện Bình Đại nên nuôi cách xa khu vực nuôi hàu cửa sông truyền thống, để tránh hàu bị địch hại là cua, cá,…nhất là ốc lông đã tồn tại và sinh trưởng ở đây.
- Việc nhân rộng mô hình nuôi tại các địa điểm đều mang lại năng xuất và hiệu quả kinh tế cao: điểm nuôi tại huyện Thạnh Phú đạt tổng sản lượng 7.000kg hàu/1000m2/5hộ (trung bình 1.400kg/hộ dân); tiếp đến là huyện Ba Tri đạt tổng sản lượng 6.517kg hàu/1000m2/5hộ (trung bình 1.303kg/hộ dân); và tại huyện Bình Đại đạt tổng sản lượng là 18.538kg/3000m2/15hộ (trung bình 1.240kg/hộ dân) và tỉ suất lợi nhuận đạt được tại các mô hình nuôi là từ 20,33%.– 29,54% cao hơn so với mô hình nuôi hàu cửa sông truyền thống (12,51%).
- Ngoài ra dự án đã triển khai thành công với việc đạt các chỉ tiêu kỹ thuật và năng xuất mô hình theo chỉ tiêu đề ra là: tốc độ tăng trưởng đạt 17,11 – 18,08con/kg, tỉ lệ sống đạt: 58,2 – 62,4% (so với yêu cầu 18 – 20con/kg và tỉ lệ sống > 55%).
-Thông qua tập huấn tại 3 địa điểm nuôi với các hộ dân tại địa phương các hộ tham gia tập huấn trong và ngoài bờ vượt chỉ tiêu 185/150 hộ (3 lớp/3 điểm tập trung khác nhau), đạt 123,3% so với dự kiến đề ra.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2014

• Mã số kho: 53/KQNC