Đề tài: Nghiên cứu phát triển vật liệu composit được gia cường bằng các sản phẩm từ chỉ xơ dừa phục vụ xây dựng và sinh hoạt hàng ngày

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Cơ sở 2 - Đại học Lâm nghiệp
- Họ và tên thủ trưởng: Trần Quang Bảo
- Địa chỉ: Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Tỉnh/thành phố: Đồng Nai
- Điện thoại: 0613864265

- Fax: 0613866242
- Website: http://www.vfu.edu.vn/

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Nguyễn Minh Hùng                
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn:      
- Chức danh khoa học: Tiến sĩ kỹ thuật
- Chức vụ: Trưởng phòng Quản trị Thiết bị - Đại học lâm nghiệp
- Điện thoại: 0613864265   
- Fax: 0613866242
- E-mail: nmhungtbdt@gmail.com

* Người tham gia

- Nguyễn Minh Hùng - Tiến sĩ
- Lê Văn Tung - Thạc sĩ
- Phan Duy Hưng - Tiến sĩ
- Hoàng Xuân Niên - Phó Giáo sư Tiến sĩ
- Nguyễn Văn Thoại - Thạc sĩ
- Hồ Minh Tú - Thạc sĩ
- Chu Công Nghị - Thạc sĩ

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu coposite từ chỉ xơ dừa sử dụng trong đồ mộc, vật liệu trang trí nội thất và xây dựng.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Tìm ra được thông số công nghệ tối ưu để sản xuất vật liệu composite với vật liệu cốt là chỉ xơ dừa dạng sợi rối, sợi ngắn và sợi vụn kết hợp với chất nền xi măng, nhựa phế liệu, keo Ureformaldehyde
+ Xác định được chế độ công nghệ hợp lý để sản xuất vật liệu composite từ chỉ xơ dừa với chất nền thông dụng làm nguyên liệu sử dụng trong đồ mộc, trang trí nội thất và vật liệu xây dựng
+ Xác định được quy trình công nghệ và sơ bộ tính toán chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm hàng mẫu của vật liệu composite từ chỉ xơ dừa.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung nghiên cứu 1: Nghiên cứu khảo nghiệm công nghệ tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa  rối với chất nền là keo Ure-Formaldehyde.
- Nội dung nghiên cứu 2: Nghiên cứu khảo nghiệm công nghệ tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa rối với chất nền là xi măng.
- Nội dung nghiên cứu 3: Nghiên cứu khảo nghiệm công nghệ tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa rối với chất nền là nhựa phế liệu.
- Nội dung nghiên cứu 4:  Nghiên cứu khảo nghiệm công nghệ tạo vật liệu composite từ sợi xơ dừa ngắn với chất nền là keo UF.
- Nội dung nghiên cứu 5: Nghiên cứu khảo nghiệm công nghệ tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa ngắn với chất nền là xi măng.
- Nội dung nghiên cứu 6: Nghiên cứu khảo nghiệm công nghệ tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa ngắn với chất nền là nhựa phế liệu.
- Nội dung nghiên cứu 7: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa với keo Ure – Formaldehyde làm chi tiết cong một chiều sử dụng trong đồ mộc nội thất (mẫu tương tự tấm tựa ghế).
- Nội dung nghiên cứu 8: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa với xi măng làm chi tiết cong dạng sóng sử dụng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (mẫu tương tự tấm lợp fibro xi măng).
- Nội dung nghiên cứu 9: Nghiên cứu xác định chế độ công nghệ tạo vật liệu composite từ chỉ xơ dừa với nhựa phế liệu làm chi tiết cong mặt cầu có khả năng chịu nước (mẫu tương tự thuyền thúng).
- Nội dung nghiên cứu 10: Sản xuất thử, hoàn thiện công nghệ và xác định chi phí sản xuất các mẫu sản phẩm tiêu biểu được làm từ composite chỉ xơ dừa (mặt tựa ghế thay thế gỗ quy cách 450 x 450 mm, tấm lợp mẫu nhỏ 500 x 500mm và tấm cong 3 chiều mẫu nhỏ 500 x 500 mm)

• Kết quả dự kiến:

 Tên sản phẩm  Yêu cầu cần đạt
Mẫu vật liệu composite của chỉ xơ dừa với chất nền là:
- Keo UF;
- Xi măng;
- Nhựa phế liệu
Đảm bảo yêu cầu của nguyên liệu sản xuất đồ mộc và VLXD .
Quy mô: 1,5m3

Khuôn ép nhiệt bằng kim loại:
- Cong 1 chiều;
- Lượn sóng;
- Mặt cầu.    

Chịu được áp lực ép tối thiểu 2Mpa

Quy mô: 03 bộ với kích thước:
- 250x450 mm;
- 500x500 mm;
- 500x500 mm.

Các quy trình công nghệ sản xuất vật liệu composite từ chỉ xơ dừa với 03 vật liệu nền: Keo UF; xi măng; và nhựa phế liệu.   
Mô tả và giải thích đầy đủ chi tiết các bước công nghệ, công đoạn thực hiện để người sử dụng có thể theo hướng dẫn đó tổ chức sản xuất thành công: sơ đồ khối của quy trình công nghệ; thời gian thực hiện các bước công nghệ; thông số công nghệ gia công; quy trình vận hành thiết bị từng khâu công nghệ; tiêu chuẩn sản phẩm của từng quy trình công nghệ.
Quy mô: 3 quy trình

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2016