Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
- Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Mạnh Hùng
- Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.3940.5875.              

- Fax: 08.3940.4759
- Website: http://ntt.edu.vn/

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Ông Bạch Long Giang       
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: Tiến sĩ                    
- Chức vụ: Trưởng phòng Khoa học Công nghệ
- Điện thoại: 08.3940.5875.               
- Fax: 08.3940.4759

* Người tham gia

- TS. Bạch Long Giang
- ThS. Đinh Thị Thanh Tâm
- PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan
- ThS. Trần Văn Thuận
- ThS. Võ Thị Thanh Hà
- TS. Lê Xuân Tiến
- TS. Mại Huỳnh Cang
- ThS. Nguyễn Thị Thương
- ThS Nguyễn Thị Kim Phương
- CN. Nguyễn Hữu Vinh

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:
Tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên là dầu dừa tại tỉnh Bến Tre để tạo ra sản phẩm tiêu dùng dạng chăm sóc cá nhân nhằm nâng cao giá trị sử dụng và thu nhập cho người dân địa phương. Sản phẩm với mục tiêu sử dụng nguyên liệu tự nhiên, an toàn, có khả năng phân hủy sinh học cao sẽ góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững.
Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu xây dựng thành công quy trình sản xuất nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa và các chất bổ sung (màu sắc, hương thơm, các hoạt chất sinh học khác) có nguồn gốc từ tự nhiên.
- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị sản xuất nước rữa tay dưỡng da từ dầu dừa với quy mô 50 lít/ngày  
- Sản phẩm nước rửa tay từ dầu dừa có khả năng sát khuẩn tốt, không gây kích ứng da và có thể dưỡng da tay; sản phẩm có khả năng tự phân huỷ và không gây độc hại môi trường sau khi sử dụng; đáp ứng các tiêu chuẩn của sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Bộ Y tế
- Đánh giá được khả năng thương mại hóa sản phẩm và chuyển giao thành công thiết bị và quy trình cho doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên tại địa phương. 

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1. Nghiên cứu tài liệu, xây dựng thuyết minh đề cương.
Nội dung 2. Phân tích tính chất nguyên liệu dầu dừa sử dụng nghiên cứu
Nội dung 3. Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rửa tay từ dầu dừa trong quy mô phòng thí nghiệm
Nội dung 4. Tối ưu hóa các yếu tố trong quy trình sản xuất nước rửa tay từ dầu dừa (xây dựng công thức nền
Nội dung 5. Nghiên cứu hoàn thiện công thức sản phẩm (nghiên cứu bổ sung phụ gia cảm quan vào sản phẩm)
Nội dung 6. Nghiên cứu thiết kế và lắp đặt thiết bị sản xuất quy mô 50 lít/ngày
Nội dung 7. Phân tích và đánh giá chất lượng của nước rủa tay dưỡng da từ dầu dừa
Nội dung 8. Nghiên cứu và đánh giá khả năng thương mại hóa của sản phẩm nước rủa tay dưỡng da từ dầu dừa
Nội dung 9. Tập huấn và chuyển giao thiết bị và quy trình sản xuất
Nội dung 10. Viết báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu

• Kết quả dự kiến:

- Thiết bị sản xuất nước rửa tay từ dầu dừa quy mô 50 lít/ ngày
- Sản phẩm nước rửa tay dưỡng da từ dầu dừa
+ Tính chất ổn định > 3 tháng trong điều kiện thường
+ 100 lít (20 lít công thức nền;  04 loại sản phẩm cụ thể 20 lít/loại)
+ Bài báo hoặc các báo cáo khoa học

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2018