Kỹ thuật phòng trừ bọ phấn trắng gây vàng lá mía

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: nghenong.com

Tóm tắt:

Lá mía bị vàng do đối tượng sâu hại mới, nhiều người dân chưa từng gặp nên khó khăn trong công tác phòng trừ.

  • Triệu trứng và nguyên nhân
  • Biện pháp phòng trừ
  • Phòng trừ bệnh vàng gân lá

Loại tài liệu: Cây công nghiệp

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre