Chăm sóc nhãn chín muộn

Ngày: 19/04/2016 | Nguồn: nongnghiep.vn

Tóm tắt:

Chăm sóc nhãn chín muộn thời kỳ kinh doanh được chia làm 3 giai đoạn: thu hoạch đến trước khi ra hoa, ra hoa đến đậu quả non và quả non đến thu hoạch.

  • Giai đoạn sau thu hoạch đến trước khi ra hoa
  • Giai đoạn từ ra hoa đến đậu quả non
  • Giai đoạn từ quả non đến thu hoạch

Loại tài liệu: Cây ăn trái khác

Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre