Tên tài liệuLoại tài liệu
select
Phòng trừ sâu ăn bông và sâu đục trái chôm chômCây chôm chôm
Cảnh báo bệnh chổi rồng phát triển và gây hại trên cây chôm chômCây chôm chôm
Nông dân Huỳnh Văn Út thành công với phương pháp xử lý chôm chôm vụ lỡCây chôm chôm
Cách phòng bệnh thối trái trên Chôm ChômCây chôm chôm
Ruồi đục trái chôm chôm-Lưu ý biện pháp phòng trừ an toàn cho tráiCây chôm chôm
Website được thiết kế bởi Trung Tâm Thông Tin và Thống Kê Khoa Học và Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Bến Tre