Thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính

Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Quyết định số 19/QĐ-XPVPHC, ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Thanh tra Sở khoa học và Công nghệ về xử phạt vi phạm hành chính.
 
Tên tổ chức vi phạm hành chính: Công ty TNHH & DV Rạch Miễu. Lĩnh vực kinh doanh: Xăng, dầu.

Địa chỉ: 180, ấp Phú Nhơn, TT.Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hành vi vi phạm hành chính: Ngày 23 tháng 01 năm 2014, Công ty TNHH & DV Rạch Miễu đã có hành vi sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu về đo lường trong kinh doanh xăng dầu. Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 22 của Nghị định 97/2013/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

* Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).

- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu số 293/SCT-GCN do Sở Công thương Bến Tre cấp ngày 09 tháng 12 năm 2009, thời hạn tước quyền sử dụng 03 tháng, từ ngày 11/02/2014 đến ngày 11/5/2014  đối với: Công ty TNHH & DV Rạch Miễu.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đình chỉ sử dụng phương tiện đo vi phạm và thực hiện kiểm định phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 của Điều 22 của Nghị định 97/2013/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tin khác cùng chuyên mục: