Tình hình công tác thanh tra về khoa học và công nghệ năm 2010

Năm 2010, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, đã thực hiện 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch; Về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa đã kiểm tra chất lượng 07 mẫu xăng; Tham gia Đoàn Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, do Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng chủ trì, qua đó kiểm tra 04 doanh nghiệp kinh doanh vật liệu điện, dây điện.

Thanh tra đồ chơi trẻ em 08 cửa hàng; 09 cơ sở kẹo dừa; Tổ chức một cuộc thanh tra chuyên đề về An toàn bức xạ, hạt nhân theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tại 22 cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ (X-quang) và một nguồn phóng xạ (Nhà máy Giấy Giao Long); Thanh tra hành chính 01 đơn vị (Phòng Quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ - An toàn bức xạ và hạt nhân).

Ngoài ra còn tham gia kiểm tra 02 đề tài dự án; Tham gia đoàn thanh tra giá 08 doanh nghiệp (thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng, gas, tiệm vàng); Tham gia Đoàn thanh tra liên ngành 127: 04 doanh nghiệp bán thức ăn chăn nuôi gia súc, thủy sản.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 22 cơ sở sử dụng máy X-quang, nguồn phóng xạ chưa mua được bảo hiểm nghề nghiệp cho nhân viên bức bạ (đây cũng là lĩnh vực mới mà bảo hiểm tỉnh Bến Tre chưa triển khai). Ngoài ra không có đơn thư, khiếu nại tố cáo. Công tác xử lý vi phạm được thực hiện công khai, khách quan trên cơ sở cân nhắc phù hợp với quy định pháp luật làm cơ sở răn đe, đồng thời xem xét các tình tiết vi phạm một cách hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhận thức được hành vi và tự giác thực hiện. 

Qua thanh tra, đoàn đã kiến nghị, nhắc nhỡ 75 DNTN xăng dầu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định đối với mặt hàng dầu diezen; phát hiện và xử lý vi phạm hành chính: 10 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 58.500.000 đồng; Xử lý 01 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm về đo lường với số tiền 9.500.000 đồng, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa 02 cơ sở 7.000.000 đồng, vi phạm về hàng đóng gói sẵn theo định lượng 07 cơ sở  42.000.000 đồng. Qua đó đã giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật để bảo vệ chính đáng quyền và lợi ích của người tiêu dùng. 

Riêng thanh tra chuyên đề về An toàn bức xạ hạt nhân năm 2010 đa số các cơ sở đã thực hiện tốt các qui định về an toàn bức xạ hạt nhân theo Luật Năng lượng nguyên tử, tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp còn vi phạm nhưng ở mức độ cho phép. Đa số các doanh nghiệp đã ý thức chấp hành tốt các qui định pháp luật. Công tác thanh tra chuyên ngành thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm 2010 và kế hoạch phối hợp của Đoàn kiểm tra liên ngành 127. Thanh tra về đo lường chất lượng đạt 180% kế hoạch năm; Kinh phí đạt 180% so với kinh phí năm 2010. 

Năm 2011, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định về đo lường trong bán lẻ; việc sử dụng phương tiện đo; việc sử dụng dấu, tem, giấy chứng nhận kiểm định; thanh tra hàng đóng gói sẵn theo định lượng; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; đề tài/dự án, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành 127; Tham gia đoàn thanh tra giá; Thanh tra hành chính 01 đơn vị trực thuộc sở;...


Lê Hoàng Tuấn

Chánh Thanh tra Sở KH&CN