Bà Murphy Lubowicz Katharine Bet đã đến thăm và làm việc tại Bến Tre

Ngày 17/3/2010, bà Murphy Lubowicz Katharine Bet-Điều phối viên cao cấp phụ trách chương trình Success Alliance của tổ chức ACDI/VOCA tại Washington D.C đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN tỉnh Bến Tre) cùng đi có ông Đinh Hải Lâm - Trưởng đại diện ACDI/VOCA tại Việt Nam, tiếp và làm việc với Đoàn có Ô. Lê Văn Khê - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.

 
cc                            Thăm vườn ca cao của ông Lâm Văn Tốt (Quới sơn, Châu Thành).

Mục đích chuyến đến thăm Bến Tre là hỗ trợ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN triển khai một số hoạt động của dự án “Cải thiện chất lượng hạt ca cao tại Đồng bằng Sông Cửu Long”. Dự án do tổ chức ACDI/VOCA hỗ trợ, triển khai nhằm đảm bảo cho các cơ sở lên men tại Bến Tre và Tiền Giang áp dụng các kỹ thuật tốt nhất để sản xuất các hạt ca cao lên men có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của các nhà sản xuất ca cao quốc tế. Ngoài ra, còn phát triển năng lực Phòng Quản lý chất lượng ca cao được thành lập dưới sự quản lý của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN của tỉnh để cung cấp các dịch vụ bảo đảm chất lượng hạt ca cao cho nền công nghiệp ca cao trong nước. 

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các vấn đề như: khảo sát các cơ sở lên men hạt ca cao trong tỉnh, thu thập mẫu để xác định mùi vị, phân tích các chỉ tiêu lý hóa, tập huấn cho các cơ sở lên men hạt ca cao của tỉnh…. Dự án sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian 15 tháng từ tháng 4/2010 đến tháng 7/2011.

Trong ngày, đoàn cũng đến thăm vườn ca cao của ông Lâm Văn Tốt và cơ sở thu mua, sơ chế hạt ca cao của ông Lê Kim Đạt (Quới Sơn, Châu Thành).

KT