Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Cuộc họp Đại hội đồng WIPO 2008

dbĐoàn đại biểu Việt Nam gồm đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch), Phái đoàn đại diện của Việt Nam bên cạnh Văn phòng Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt Hùng dẫn đầu đã tham dự các Cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 45 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) được tổ chức từ ngày 22 đến 30/09/2008 tại Giơnevơ,Thuỵ Sỹ.

Trong 8 ngày làm việc, các Bộ trưởng, Đại sứ và đại biểu của 184 nước thành viên WIPO đã tập trung thảo luận và ra các quyết định quan trọng liên quan đến sự phát triển của hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới và hoạt động của WIPO như bầu Tổng Giám đốc mới của WIPO cho nhiệm kỳ 2008-2014; Thông qua các báo cáo liên quan đến Ủy ban Phát triển và sở hữu trí tuệ (CDIP), hoạt động của Ủy ban thường trực về quyền tác giả và quyền liên quan (SCCR), hoạt động của Ủy ban tư vấn về thực thi (ACE), hoạt động của Ủy ban liên chính phủ về sở hữu trí tuệ và nguồn gen, tri thức truyền thống và văn hóa dân gian (IGC), hoạt động của Ủy ban thường trực về Luật Sáng chế (SCP); Xem xét và thông qua các báo cáo liên quan đến vấn đề về tên miền Internet, trao đổi tài liệu ưu tiên trong lĩnh vực sáng chế, vấn đề về thực hiện Điều 6ter Công ước Paris, các vấn đề về Liên minh Madrid, các vấn đề về Liên minh La Hay; Thông qua các vấn đề về Liên minh Lisbon; Thông qua các vấn đề về Liên minh IPC, các vấn đề về Liên minh PCT và các vấn đề về Hiệp ước Luật sáng chế.

Phát biểu tại Cuộc họp lần này, Trưởng đoàn Việt Nam Trần Việt Hùng đã nhấn mạnh “sáng tạo và cải tiến đang là các động lực mới của nền kinh tế thế giới. Bởi vậy, hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ đang trở thành một công cụ mạnh mẽ để mang lại sự thịnh vượng của các quốc gia” và Việt Nam hy vọng “WIPO sẽ thành công trong việc phát triển một hệ thống sở hữu trí tuệ cân bằng trong đó thành quả của sáng tạo được đền đáp xứng đáng và góp phần thúc đẩy đổi mới, đóng góp cho sự phát triển kinh tế trong khi vẫn bảo đảm lợi ích của cộng đồng”.

Cũng trong thời gian tham dự Cuộc họp, Đoàn Việt Nam đã tham gia một số hoạt động bên lề như tham gia Cuộc họp giữa Lãnh đạo Cơ quan sở hữu trí tuệ các nước ASEAN với Tổng Giám đốc mới của WIPO để thảo luận về khả năng hợp tác giữa WIPO và ASEAN; Tổ chức Cuộc gặp gỡ song phương giữa Đoàn Việt Nam với Tổng Giám đốc mới của WIPO; Làm việc với lãnh đạo một số cơ quan trực thuộc WIPO (Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Học viện Toàn cầu WIPO,…) để thảo luận và triển khai một số chương trình hợp tác song phương giữa Cục Sở hữu trí tuệ và WIPO và một số hoạt động khác.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ