Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

1. Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 04.9423479 - Fax: 04.9424133 - Email: hq.vaec@hn.vnn.vn
Người đại diện: PGS.TS. Vương Hữu Tấn - Chức vụ: Viện Trưởng

2. Viện Công Nghệ Xạ Hiếm
Cơ quan chủ quản: Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam
Địa chỉ: 48 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.7763864 - Fax: 04.8350966 - Email: itrre@hn.vnn.vn
Người đại diện: PGS.TS. Lê Bá Thuận - Chức vụ: Viện Trưởng

3. Trung Tâm Nghiên Cứu và Triển Khai Công Nghệ Bức Xạ
Cơ quan chủ quản: Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam
Địa chỉ: Đường Truông Tre, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.8975922 - Fax: 08.8975921 - Email: vinagamma@hcm.vnn.vn
Người đại diện: Trần Khắc Ân - Chức vụ: Giám đốc

4. Viện Khoa Học và Kỹ Thuật Hạt Nhân
Cơ quan chủ quản: Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04.7564926 - Fax: 04.8363295 - Email: vkhkthn@vaec.gov.vn
Người đại diện: TS. Võ Văn Thuận - Chức vụ: Viện Trưởng

5. Công Ty Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ
Cơ quan chủ quản: Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam
Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 04.9423590 - Fax: 04.9424215 - Email: neadcenter@fpt.vn
Người đại diện: TS. Bùi Đăng Hòa - Chức vụ: Giám đốc

6. Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân Đà Lạt
Cơ quan chủ quản: Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam
Địa chỉ: 01 Nguyên Tử Lực - TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.821300 - Email: nrigovn@hcm.vnn.vn
Người đại diện: PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền - Chức vụ: Viện Trưởng
 
7. Trung Tâm Hạt Nhân TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ quản: Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam
Địa chỉ: 217 Nguyễn Trãi - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.8356568 - Fax: 08.8367361 - Email: ndthanh@vaec.gov.vn
Người đại diện: TS. Nguyễn Đức Thành - Chức vụ: Quyền Giám đốc

8. Cục Kiểm Soát và An Toàn Bức Xạ Hạt Nhân
Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 04.9424199 - Fax: 04.8220298 - Email: atbx@most.gov.vn
Người đại diện: TS. Ngô Đặng Nhân - Chức vụ: Cục Trưởng