Hiện tượng sượng trái sầu riêng

Trái sầu riêng bị sượng có thể do các nguyên nhân sau đây:

            - Trong thời kỳ nuôi trái, giữa lá non và trái có sự cạnh tranh chất dinh dưỡng làm cho trái phát triển kém, dẫn đến tình trạng một số múi bị sượng. Do đó, trong thời kỳ nuôi trái không nên bón phân đạm vì phân đạm kích thích chồi non phát triển sẽ ảnh hưởng đến trái. Có thể phun định kỳ phân KNO3 (Nitrat Kali) pha 150g/10 lít nước 10 -15 ngày/lần, phun liên tục 3-4 lần sau khi đậu trái để ức chế sự phát triển của đọt non.

            - Chất Clo có thể làm cho sầu riêng bị sượng, tránh dùng loại phân có nhiều chất này như KCl. Khi dùng phân kali bón cho sầu riêng, nhất là trong thời kỳ trái đang phát triển, nên dùng phân K2SO4 (sulfat kali), không nên dùng các loại phân hỗn hợp có kali vì các phân này cũng có khi có trộn từ KCl.

            - Dinh dưỡng chất khoáng không cân đối, thiếu Canxi (Ca) và Manhê (Mg) thường gây sượng. Có thể phun lên lá hoặc bón vào đất các phân có Canxi và Mg.