Bệnh đốm lá Phomopsis

Triệu chứng:
Ban đầu vết bệnh trên lá là những đốm bằng đầu kim, mỗi vết bệnh có quầng vàng xung quanh, vết bệnh có dạng oval, có màu tro hay nâu sáng với đường kính khoảng 1 mm. Bệnh dễ thấy trên mặt trên của lá, rất khó thấy ở mặt dưới lá.

\r\n

 

\r\n


sr

\r\n  Bệnh đóm lá Phomopsis durionis                                                    
Tác nhân:
            Do nấm Phomopsis durionis gây ra.
Biện pháp phòng trừ:
            Có thể phun thuốc gốc Carbendazim, Mancozeb, Propineb.