Lễ Tổng Kết 4 phong trào KH&CN 2008-2010

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ năm 2008 đến năm 2010, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện 04 phong trào: Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ III năm 2008-2010; Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hóa sản xuất 03 năm 2008-2010; Mô hình sáng tạo nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao 03 năm giai đoạn 2008-2010; Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ứng dụng KH&CN tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2008-2010.

Để kịp thời tuyên dương, tôn vinh khích lệ các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc tham gia các phong trào, Sở KH&CN sẽ tiến hành tổng kết các phong trào KH&CN nêu trên. Lễ Tổng kết sẽ được tiến hành vào lúc 7giờ 30 ngày 20/05/2011, tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre.

- Nội dung Lễ Tổng kết: Phát thưởng cho các cá nhân, tập thể đã đạt giải các phong trào KH&CN; phát thưởng cho các nhà tài trợ và tiếp tục phát động 4 phong trào trong giai đoạn tiếp theo 2012- 2014.

- Thành phần tham dự: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; UBND tỉnh; Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị, cá nhân và tập thể đạt giải; Các nhà tài trợ và cơ quan truyền thông...

Ban Tổ chức