Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014

Thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW “Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập thế giới”, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại và công nghệ mới phục vụ trực tiếp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế tại tỉnh. Trong năm 2014, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung và sở hữu công nghiệp (SHCN) nói riêng trên địa bàn tỉnh đã được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức tốt và đã có những kết quả nổi bật.

Trong năm qua, Sở KH&CN đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến sở hữu công nghiệp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cán bộ làm công tác quản lý ở địa phương góp phần nâng cao nhận thức về xác lập quyền, chống xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và cách thức nhận biết hàng nhái, hàng giả về sở hữu công nghiệp.

Bên cạnh việc tổ chức tập huấn, Sở KH&CN đã cử nhiều lượt cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý SHTT tham gia các đợt hội thảo, tập huấn do Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan trung ương tổ chức như: hội thảo Phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp; hội thảo về xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu từ nhãn hiệu của Doanh nghiệp; Làm thế nào để quảng bá thương hiệu và sản phẩm Bến Tre tại Hoa Kỳ.

   

Bến Tre hiện có 2 khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động với nhiều sản phẩm hàng hoá đa dạng được đưa ra thị trường trong tỉnh, trong nước và ngoài nước; năng lực sản xuất ngày càng phát triển và các doanh nghiệp đã tham gia thị trường ngày càng rộng khắp. Thông qua công tác tuyên truyền, các doanh nghiệp đã quan tâm đến việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đối với các đối tượng sản phẩm/dịch vụ của mình và vì thế số lượng các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ xác lập quyền SHCN ngày càng tăng lên rõ rệt. Theo số lượng thống kê trong năm 2014 tỉnh Bến Tre có 142 đơn nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ (trong đó nhãn hiệu hàng hóa là 137 đơn, sáng chế là 02 đơn, kiểu dáng công nghiệp là 03 đơn), xếp hạng thứ 5/13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tính từ cao xuống thấp. Đầu năm 2015 Bến Tre có 2 doanh nghiệp được bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao (Doanh nghiệp Kẹo dừa Bến Tre và Công ty Cổ phần Rượu Phú Lễ). Điều này chứng tỏ rằng hoạt động SHTT của Bến Tre đã  đạt được những thành công nhất định với những chuyển biến rất tích cực của các doanh nghiệp, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cũng trong năm qua, Sở KH&CN cũng đã xem xét và trình Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2013 cho 91/244 hồ sơ. Kết quả công nhận sáng kiến cấp tỉnh là một trong những cơ sở của việc xét tặng các danh hiệu: chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua toàn quốc đối với người lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Mặt khác, để khuyến khích người lao động phát huy hơn nữa việc đầu tư tạo ra sáng kiến áp dụng vào thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội, Sở KH&CN đang tiến hành tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh lần thứ V  năm 2014-2015.

Nhìn chung, hoạt động quản lý SHTT ở địa phương trên thực tế vẫn chủ yếu là hướng dẫn phổ biến văn bản pháp luật và hướng dẫn tư vấn thủ tục đăng ký xác lập quyền SHCN; số lượng các tổ chức, cá nhân liên hệ để hướng dẫn thủ tục ngày càng tăng; điều này chứng tỏ nhận thức của xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ từng bước được nâng lên; các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh ngày càng thấy rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhất là bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp mình ở trong và ngoài nước, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm/dịch vụ của tỉnh nhà trong nền kinh tế hội nhập hiện nay.  

Bên cạnh đó việc bảo hộ các đối tượng SHTT giữ một vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ và kỹ thuật sản xuất. Hiện nay, phần lớn các đối tượng bảo hộ chủ yếu là nhãn hiệu thông thường, các đối tượng khác như kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, sáng chế cũng còn hạn chế. Việc cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất, sáng tạo tìm ra các giải pháp kỹ thuật mới khắc phục tình trạng công nghệ hiện tại tỉnh đã có nhưng chưa nhiều.Các nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản địa phương tuy đã có (9 nhãn hiệu tập thể) nhưng công tác quản lý và phát triển có hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện tốt các nội dung trên trong thời gian tới thì cần một số giải pháp sau:

Thứ nhất, hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu của các làng nghề như Bánh tráng Mỹ Lồng và Bánh phồng Sơn Đốc; các đặc sản địa phương như “Bưởi da xanh”; xây dựng chỉ dẫn địa lý cho dừa xiêm Bến Tre và Sầu riêng Cái Mơn - Chợ Lách... Định hình sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng, duy trì danh tiếng sản phẩm và nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Thứ hai, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào đầu tư, kinh doanh đi đôi với việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Khuyến khích phát triển các dịch vụ thông tin, môi giới, chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ. Nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ trong các sản phẩm, dịch vụ trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng các bí quyết, đối tượng sở hữu công nghiệp và công nghệ quản lý tiên tiến vào các sản phẩm của doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm mới.

Thứ ba, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra để có thể phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

 

Trúc Chi
Phòng QLCN