Đào tạo chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng về công cụ cải tiến 5S

Từ ngày 03 đến ngày 14/11/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2 (SMEDEC2) tổ chức đào tạo chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng về nhận thức và phương pháp thực hiện 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng). Tham gia khóa đào tạo có các học viên là cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ và cán bộ quản lý của công ty TNHH Hiệp Thanh.

 
 Các học viên đang thảo luận nhóm

 

Tại khóa đào tạo, báo cáo viên đã hướng dẫn các học viên với 02 chuyên đề, cụ thể chuyên đề 1 gồm những kỹ năng, kiến thức cần có của chuyên gia tư vấn; các biện pháp tiếp cận và triển khai hoạt động tư vấn; trình bày nhận thức và phương pháp thực hiện 5S.

Chuyên đề 2, các học viên thực hành tại công ty TNHH Hiệp Thanh - chuyên sản xuất về phân bón để khảo sát, xác định phạm vi và chụp hình hiện trạng 5S; tiến hành phân tích hiện trạng và thực hiện 3S đầu (Sàng lọc, Sắp xếp và Sạch sẽ). Tiếp đó, báo cáo viên đã hướng dẫn công ty cùng học viên xây dựng quy định hệ thống 5S; cách áp dụng và đánh giá 5S. Trong quá trình học các học viên được chia theo nhóm để thuận lợi trong việc trao đổi, thảo luận và làm bài tập. Đồng thời các học viên đã được giảng viên giải đáp các thắc mắc và làm bài kiểm tra cuối khóa để cấp giấy chứng nhận cho học viên.

 
 Học viên tại công ty TNHH Hiệp Thanh

 

Qua lớp đào tạo, các học viên đã có kiến thức tổng quan về công cụ cải tiến 5S, các kỹ năng cần có của chuyên gia tư vấn để trở thành chuyên gia nguồn của tỉnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện năng suất chất lượng về công cụ cải tiến 5S.

Được biết, đây là lớp đào tạo đầu tiên về chuyên gia năng suất chất lượng của tỉnh.

Thanh Tân
Chi cục TCĐLCL