Thông báo số 1463/TB-SKHCN về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức lao động và nhân dân trong tỉnh; phát hiện nhân tố mới trong khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật  vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh  quốc phòng, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa tỉnh nhà.

Thực hiện Kế hoạch số 5650/KH-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017; để Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ VI năm 2016-2017 của tỉnh thành công tốt đẹp, Sở Khoa học và Công nghệ (thường trực Ban Tổ chức Hội thi) kính đề nghị quý cơ quan, ban, ngành, huyện, thành phố quan tâm, hỗ trợ thông báo và tuyên truyền, vận động và đôn đốc các tổ chức và cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý tham gia dự thi.

Ban Tổ chức Hội thi xin gửi tài liệu (đính kèm) để thực hiện: Thể lệ Hội thi,  Bộ hồ sơ dự thi (Đơn xin dự thi, Bản mô tả giải pháp kỹ thuật, Toàn văn giải pháp dự thi). Quí cơ quan, đơn vị và các cá nhân có thể tham khảo tại Website của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: http://www.dost-bentre.gov.vn/HoiThi.

Hồ sơ dự thi xin gửi về địa chỉ sau: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, Số 280, đường 3 tháng 2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (075) 3812629, Fax: (075) 3823179.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2017.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong Quý cơ quan  hỗ trợ triển khai thông báo này đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, trong ngành mình để hưởng  ứng tham gia./.