Kết quả kiểm tra nhãn và chất lượng hàng hóa Tết Nguyên đán 2017

Thực hiện Công văn số 2847/TĐC-QLCL ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre đã phối hợp cùng các cơ quan chúc năng tiến hành kiểm tra nhãn, chất lượng hàng hóa tại 30 cơ sở kinh doanh với 104 mẫu gồm: mũ bảo hiểm, đồ điện-điện tử, đồ chơi trẻ em, vàng trang sức mỹ nghệ, xăng dầu.

Quan kiểm tra, Đoàn đã phát hiện 21 cơ sở kinh doanh với 48 mẫu có nhãn là tiếng nước ngoài, không nhãn phụ bằng tiếng Việt hoặc nhãn không đủ thông tin. Phát hiện 05 cơ sở kinh doanh với 18 mẫu không có dấu hợp quy CR thể hiện trên nhãn hàng hóa hoặc trên tài liệu kèm theo. Hàng hóa vi phạm về nhãn trong đợt kiểm tra này, đa số là đồ chơi trẻ em, vàng trang sức mỹ nghệ, đồ điện-điện tử.

Đoàn kiểm tra đã mua 12 mẫu hàng hóa (04 mẫu mũ bảo hiểm, 08 mẫu xăng dầu) để thử nghiệm về chất lượng. Kết quả, có 01 mẫu mũ bảo hiểm; 03 mẫu xăng không đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 
 Đoàn kiểm tra đang lấy mẫu xăng để thử nghiệm về chất lượng.

Đoàn đã yêu cầu cơ sở kinh doanh tạm dừng việc bán hàng hóa vi phạm và liên hệ nhà cung cấp/nhà sản xuất để khắc phục. Đồng thời, đoàn đang hoàn chỉnh hồ sơ để lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa vi phạm về nhãn, hợp quy và chất lượng.

Qua đợt kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, nhìn chung các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, vàng trang sức, mỹ nghệ đã nhận biết và chấp hành các quy định pháp luật về quản lý nhãn và lưu giữ hồ sơ chất lượng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh vi phạm về nhãn và chưa lưu giữ hồ sơ chất lượng, đa phần là các mặt hàng đồ chơi trẻ em, đồ điện-điện tử.

Qua thử nghiệm về chất lượng, số mẫu hàng hóa vi phạm còn khá cao (04/12 mẫu), trong đó có 03 mẫu xăng. Điều này cho thấy, chất lượng xăng lưu thông trên thị trường hiện nay chưa được đảm bảo làm ảnh hưởng đến động cơ xe máy, gây thiệt hại đến người tiêu dùng, hướng tới cần tăng cường công tác quản lý chất lượng xăng nhất là nơi có công ty đầu mối. Nguyên dân là do các doanh nghiệp không thực hiện lấy mẫu và lập biên bản lấy mẫu, bàn giao mẫu để kiểm soát chất lượng xăng dầu khi nhận hàng. Khi đó, doanh nghiệp không có mẫu lưu để đối chứng nên khó xác định trách nhiệm giữa các bên có liên quan.

Có thể nói, tình hình vi phạm về nhãn và chất lượng hàng hóa là hiện tượng báo động, nhất là mặt hàng xăng. Qua đó các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh/kiểm tra, lấy mẫu hàng hóa thử nghiệm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Mặc khác, cần tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định của nhà nước về mặt hàng đang kinh doanh.

                                                               
Thanh Tân                                      
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng