Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Trong tháng 02 năm 2017, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với 04 cơ sở.

Nay Thanh tra Sở gửi nội dung công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính sau:

 

STT Tổ chức, cá nhân vi  phạm hành chính Hành vi vi phạm   Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 1  Doanh nghiệp tư nhân Mai Huyền. Địa chỉ: Ấp 5, TT. Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.  Đo lường  - Phạt tiền, mức phạt 21.000.000 đồng.
- Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng.
- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp: 3.770.000 đồng.
 2  Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Đại Lợi – Trạm Long Định.Địa chỉ: Ấp Long Quới, xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre  Đo lường  - Phạt tiền, mức phạt 30.000.000 đồng.
- Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng.
- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp: 20.052.000 đồng.
 3  Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình. Địa chỉ: 264AL, ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.    Chất lượng   - Phạt tiền, mức phạt: 52.770.000 đồng.
- Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng
 4  Doanh nghiệp tư nhân Tư Paul. Địa chỉ: ấp Gia khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.    
 Chất lượng  - Phạt tiền, mức phạt 25.992.000 đồng.
- Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng.