Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Chánh Thanh tra Sở đã ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu;

Thanh tra Sở công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính sau:

- Tổ chức vi phạm hành chính: Chi nhánh Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại Bến Tre – Trạm xăng dầu số 16. Địa chỉ: ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

- Hành vi vi phạm: Tác động, điều chỉnh, sửa chữa, thay thế, lắp thêm, rút bớt thiết bị của phương tiện đo làm sai lệch kết quả đo.

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 85.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng).

- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng.

- Các biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc đình chỉ sử dụng phương tiện đo lường vi phạm và thực hiện kiểm định lại phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng.

+ Buộc nộp lại ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng, dầu với số tiền: 93.261.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba triệu hai trăm sáu mươi mốt ngàn đồng).