Kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 2523/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), ngày 04 tháng 7 năm 2017, đoàn kiểm tra đã đến làm việc với Sở KH&CN về thực hiện công tác CCHC của đơn vị. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, bà Nguyễn Thị Ngọc Thi-Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở KH&CN, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
 

 Kiểm tra công tác CCHC tại  Sở KH&CN.


Tại buổi làm việc, Sở KH&CN đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, đồng thời cũng phản ánh những khó khăn, hạn chế và những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC trong thời gian tới. Những vấn đề đoàn kiểm tra đặt ra đã được Sở KH&CN tiếp thu, giải trình và làm rõ hơn kết quả đã ghi nhận trong báo cáo.

Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCHC như: chất lượng văn bản tham mưu UBND tỉnh tương đối tốt, chưa xãy ra sai sót; việc giải quyết các TTHC được đảm bảo đúng thời gian; tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý văn bản trên hệ thống mạng đạt tỷ lệ rất cao (xấp xỉ 100%), có nhiều sáng kiến áp dụng trong lĩnh vực cải cách hành chính… Đoàn cũng chia sẻ những khó khăn của đơn vị, đồng thời lưu ý một số nội dung cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, cần quan tâm thực hiện đồng bộ các nội dung CCHC, trong đó chú trọng thực hiện cải cách thể chế, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung quy định về xét sáng kiến; rà soát đơn giản hóa TTHC, nhất là việc quan tâm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; đề ra biện pháp giải quyết hồ sơ qua bưu điện đối với các TTHC có thành phần hồ sơ phức tạp; tiếp tục công bố công khai, cập nhật TTHC kịp thời trên các phương tiện thông tin; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cần lưu ý thực hiện tinh giản biên chế theo quy định chung; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ công chức, viên chức; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để giải quyết những vấn đề còn bất cập trong việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành I-office và nhắc nhở công chức, viên chức quan tâm thực hiện trao đổi, giải quyết công việc qua hệ thống hộp thư điện tử công vụ. Việc nghiên cứu áp dụng mô hình ISO điện tử trong cơ quan nhà nước là vấn đề mới, thích ứng trong điều kiện đẩy mạnh ứng dụng thông tin, đoàn kiểm tra ghi nhận và báo cáo UBND tỉnh sau khi kết thúc đợt kiểm tra.


Huỳnh Cao Thọ
Sở Khoa học và Công nghệ