Tập huấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đồng thời nâng cao khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương” cho gần 50 đại biểu là cán bộ có chức năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, hội, hiệp hội của tỉnh.
 

 Ông Nguyễn Văn Vưng-Phó Giám đốc Sở KH&CN

phát biểu tại buổi tập huấn.


Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe ông Nguyễn Văn Bảy-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đào tạo-Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) báo cáo những nội dung cốt lõi về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương. Qua đó các đại biểu tham dự cùng chuyên gia đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong việc tham mưu, hỗ trợ địa phương mình, từ đó nắm rõ mục đích, lợi ích của việc bảo hộ, các hình thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản địa phương như: chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể;…
  

 
 
 Đại biểu tham dự.


Được biết, tại Bến Tre đã xây dựng và phát triển một số nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý như cá khô-tôm khô Bình Thắng (Bình Đại), rượu Phú lễ, bò Ba Tri (Ba Tri), Lúa sạch, tép rang dừa (Thạnh Phú),…. Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ mang lại lợi ích đối với nhà sản xuất, người tiêu dùng mà còn đem lại lợi ích đối với nhà phân phối, phát triển nông thôn.

Kim Tuyền

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN