Chuyển giao phương pháp nhân nuôi ong ký sinh (asecodes hispinarum, tetrastichus brontispae) và bọ đuôi kìm (chelisoches variegatus) phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa

Từ lâu Bến Tre được mệnh danh là “Xứ dừa” do có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước, ước tính diện tích trên 69.000 ha. Sản lượng khoảng 589.000 tấn. Quả dừa tươi không chỉ mang lại thu nhập cho người dân Bến Tre mà còn có rễ dừa, xơ dừa, lá dừa, gáo dừa,... mang lại giá trị cho ngành công nghiệp chế biến dừa. Vì thế, những sản phẩm từ dừa của Bến Tre đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới.
 

 Tập huấn kỹ thuật “Chuyển giao phương pháp nhân nuôi, phóng thích ong ký sinh và bọ đuôi kìm phòng trừ bọ
cánh cứng hại dừa”quy mô nông hộ.

 

 Bọ đuôi kìm (Chelisoches variegatus).


Trong số những loại nông sản chủ lực của tỉnh như bưởi da xanh, chôm chôm, sầu riêng,... thì dừa cũng không kém phần quan trọng nhưng dừa có đặc tính dễ trồng hơn so với những loại cây ăn trái khác (do có thể trồng dừa trên nhiều loại đất khác nhau) và ít tốn công chăm sóc. Tuy nhiên, trên dừa vẫn có một số dịch hại chính như bọ cánh cứng hại dừa, bọ vòi voi, sâu đục trái.... ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng và năng suất dừa. Biện pháp phòng trừ chủ yếu của người dân là sử dụng thuốc hóa học vừa tổn hại sức khỏe vừa làm ô nhiễm môi trường sinh thái, đặc biệt đối với những cây dừa cao khó khăn trong việc phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp hóa học nhưng áp dụng biện pháp sinh học vẫn có hiệu quả cao trong việc phòng trừ và an toàn hơn với môi trường sinh thái.

Chính vì thế, Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực Bến Tre thực hiện Đề án: “Đẩy mạnh ứng dụng biện pháp sinh học trong phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa, giai đoạn 2017-2020”. Đề án được thực hiện với nguồn kinh phí từ Trung ương và thực hiện 3 mô hình để đánh giá tình hình gây hại của bọ cánh cứng hại dừa và hiệu quả của việc thả ong ký sinh, bọ đuôi kìm ở 3 huyện trong tỉnh: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm. Đồng thời, triển khai 2 mô hình nhân nuôi ong ký sinh bọ dừa (Asecodes hispinarum, Tetrastichus brontispae) và bọ đuôi kìm (Chelisoches variegatus) theo kiểu nông hộ ở Giồng Trôm và Mỏ Cày Bắc.


Ngụy Kim Yến
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật