Họp Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Thực hiện theo Quyết định số 777/QĐ-TĐC ngày 24/5/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2017 của tỉnh Bến Tre.
 

 Họp Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2017.


Ngày 12/9/2017, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Sơ tuyển GTCLQG năm 2017 để xem xét, đánh giá Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới tham gia GTCLQG năm 2017.

Chủ trì cuộc họp là ông Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở KH&CN-Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển, cùng tham dự có các thành viên Hội đồng là đại diện các Sở ngành có liên quan và nhóm chuyên gia đánh giá.

Tại cuộc họp, nhóm chuyên gia đánh giá đã báo cáo kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ doanh nghiệp, trình bày sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với yêu cầu của tiêu chí giải thưởng và công bố kết quả chấm điểm của nhóm chuyên gia để hội đồng xem xét.

Hội đồng sơ tuyển tiến hành thảo luận, xem xét các vấn đề được đề cập trong từng tiêu chí và cho điểm đối với doanh nghiệp. Kết quả, Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới đạt tổng điểm trung bình là 881,7 điểm và Hội đồng sơ tuyển thống nhất đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng giải vàng GTCLQG năm 2017 cho doanh nghiệp.


Tuyết Mai
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng