Họp mặt cộng tác viên Sở Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm 2017

Sáng 17/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bến Tre phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (LHH) đã tổ chức họp mặt cộng tác viên (CTV) để đánh giá công tác tuyên truyền, tình hình cộng tác viên, bạn đọc; công tác phát hành bản tin năm 2017 và định hướng công tác tuyên truyền trong năm 2018.
 

 Quang cảnh buổi họp mặt.

Đến dự buổi họp mặt có ông Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở KH&CN, ông Nguyễn Văn Vưng-Phó Giám đốc Sở KH&CN; ông Nguyễn Huy Phục-Phó Chủ tịch LHH; cùng các đại biểu là đại diện các phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; báo Đồng Khởi; đại diện các hội thành viên của LHH; Đài truyền thanh các huyện, thành phố; các quí cộng tác viên thường xuyên của các kênh thông tin truyền thông của Sở KH&CN và LHH.

Năm 2017, Sở KH&CN và LHH đã tập trung tuyên truyền và phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xây dựng mạng lưới cộng tác viên và phối hợp thực hiện trên các kênh thông tin tuyên truyền và đạt kết quả khá cao, cụ thể: Trang thông tin điện tử Sở KH&CN tại địa chỉ http://dost-bentre.gov.vn; Ấn phẩm Bản tin KH&CN phát hành mỗi tháng 1 kỳ (12 số/năm); Chuyên mục trên báo Đồng Khởi 02 số mỗi tháng và Chuyên mục trên đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre định kỳ mỗi tháng 01 lần.

Đối với Bản tin Khoa học và Đời sống của LHH trong năm 2017 đã phát hành được 3 số, đang làm đề cương Bản tin số 4 và phát hành đề cương Bản tin xuân Mậu Tuất năm 2018, Ban biên tập đã nhận và đăng trên 100 tin, bài của cộng tác viên gởi đến cộng tác. Điểm mới năm nay, Bản tin số 3 là Bản tin đặc biệt chào mừng Đại hội III Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2017- 2022 với nội dung phản ánh về hoạt động trong nhiệm kỳ qua của LHH
 

 Ông Nguyễn Huy Phục-Phó Chủ tịch LHH phát biểu tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, ông  Nguyễn Thanh Tùng –Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ đã nêu lên những định hướng sắp tới trong hoạt động tuyên truyền thông tin của Sở KH&CN trong năm 2018 gồm có những nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin KH&CN phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/8/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Tập trung 08 sản phẩm chủ lực của tỉnh có lợi thế cạnh tranh là: dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, heo, bò và tôm biển. Tăng cường thông tin ứng dụng KH&CN vào sản xuất, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Thông tin đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới cho nông dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng KH&CN hiện đại, ưu tiên sử dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhằm tăng năng suất, giảm thiểu chi phí đầu vào và chi phí trung gian để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, ngành hàng nông sản trên thị trường.

Hai là, thông tin KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Cung cấp cho nông dân trực tiếp sản xuất các kiến thức về kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, bảo vệ thực vật, giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình sản xuất có hiệu quả đưa vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; đẩy mạnh công tác thông tin KH&CN về  hạn mặn, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp.

Ba là, tuyên truyền các cơ chế, chính sách, các nội dung xây dựng nông thôn mới đã làm tốt ở cơ sở; cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống lao động, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn,… góp phần phát triển KTXH của địa phương.

Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin phục vụ hoạt động xúc tiến và phát triển thị trường công nghệ và thiết bị, tổ chức các Chợ công nghệ và thiết bị, phát triển sàn giao dịch công nghệ thiết bị.

Năm là, nêu gương các mô hình hay, cách làm giỏi, điển hình những cá nhân, tổ chức đã ứng dụng KH&CN vào trong sản xuất và đời sống để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả tạo ra thu nhập cao, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và tổ chức.

Sáu là, hình thành và phát triển mạng thông tin KH&CN, dịch vụ thông tin KH&CN phục vụ doanh nghiệp. Trong lĩnh vực này, cần chú ý phát triển công tác thông tin phân tích, tổng hợp, tình báo cạnh tranh, cảnh báo công nghệ, cảnh báo chiến lược, nghiên cứu thị trường, thẩm định công nghệ,...

Bảy là, đẩy mạnh phát triển nguồn tin KH&CN nội sinh thông qua việc củng cố và tăng cường công tác thu thập, lưu giữ, xử lý và phổ biến thông tin về các nhiệm vụ KH&CN, kết quả nhiệm vụ KH&CN.
 

 Ông Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở KH&CN phát biểu
tổng kết buổi họp mặt.

Buổi họp mặt đã lắng nghe ý kiến của các cộng tác viên để xây dựng các kênh thông tin của Sở KH&CN và LHH ngày càng nâng lên về chất lượng, thiết thực, phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Ông Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ cộng tác viên trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các bản tin như: Cộng tác viên cần quan tâm, cộng tác với Sở KH&CN để cung cấp các tin bài về lĩnh vực khoa học và công nghệ; quan tâm đầu tư thêm để nâng cao chất lượng các bài viết và mở rộng mạng lưới cộng tác viên thông qua các đơn vị, cá nhân phối hơp; Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ cần phối hợp tốt với các đơn vị khác của tỉnh, quan tâm, tăng cường hỗ trợ cho các cộng tác viên và đẩy mạnh tuyên truyền về các hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, hội thi khoa học và kỹ thuật của tỉnh.

(Các thông tin đóng góp, tin, bài các cộng tác viên gởi vể địa chỉ email: banbientap@dost-bentre.gov.vn)

Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin KH&CN