Công bố công khai việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính

Căn cứ Khoản 1 Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 về việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính;

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Tấn Lợi. Địa chỉ: 191/29, ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
- Hành vi vi phạm hành chính: Bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 62.904.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu chín trăm lẻ bốn ngàn đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng, từ ngày 12/7/2017 đến hết ngày 11/9/2017.

2. Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trường Vĩnh Hưng – Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 02. Địa chỉ: ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, Bến Tre.
- Hành vi vi phạm hành chính: Bán xăng Ron92-II có chất lượng không phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 61.605.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu sáu trăm lẻ năm ngàn đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 02 tháng, từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 23/9/2017.

3. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Ngô Trung Đọt. Địa chỉ: ấp 3, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Hành vi vi phạm hành chính: Bán xăng Ron92-II có chất lượng không phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: mức phạt 53.370.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Ngô Trung Đọt trong thời hạn 02 tháng, từ ngày 12/10/2017 đến hết ngày 11/12/2017