Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ

Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-ĐHQG ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hố Chí Minh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 06/TB-VPCT ngày 15 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ trong năm 2017,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm: “Hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình aquaponics nuôi thủy sản tuần hoàn nước và trồng rau sạch tiết kiệm nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Hồ sơ đăng ký, mục tiêu và nội dung nghiên cứu thực hiện theo Thông báo số 06/TB-VPCT ngày 15 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ (đính kèm thông báo).

Tin khác cùng chuyên mục: