Nghiệm thu dự án: Tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” dùng cho sản phẩm con bò ở huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre

Ngày 13/12/2017, Hội đồng khoa học và công nghệ Bến Tre vừa tổ chức nghiệm thu dự án: “Tạo lập, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” dùng cho sản phẩm con bò ở huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre”. Dự án do PGS. TS Đàm Sao Mai–Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm và nhóm nghiên cứu thực hiện.
 

 Quang cảnh buổi họp.


Từ kết quả của dự án cải tạo và phát triển đàn bò thịt của tỉnh Bến Tre, Ba Tri là huyện cho sản phẩm đầu ra là đàn bò có chất lượng cao nhất hiện nay, dù vậy, giá trị thương phẩm trên thị trường của bò Ba Tri chưa được cải thiện đáng kể do chủ yếu được xuất bán riêng lẻ, từng hộ chăn nuôi trên cơ sở danh tiếng sẵn có và vẫn chưa có một thương hiệu riêng cho bò Ba Tri nhất là việc chưa có tên gọi chính thức và quyền độc quyền đối với nhãn hiệu sản phẩm.
 

 

     Nhãn hiệu Bò Ba Tri Bến Tre
(Nguồn: http://iplib.noip.gov.vn)


Thông qua dự án, nhóm tác giả đã xác định các tiêu chí, đặc tính cần chứng nhận của sản phẩm con bò mang nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri”, cụ thể là các tiêu chí đối với con bò thịt (về nguồn gốc, chất lượng, khối lượng, sinh sản, sản xuất, chăn nuôi, chăm sóc) và các tiêu chí đối với thịt bò đã qua giết mổ còn tươi sống mang nhãn hiệu chứng nhận (đảm bảo vệ sinh thú y trong giết mổ, chế biến và bảo quản thịt tươi sống), từ đó xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri” dùng cho con bò được chăn nuôi, chế biến và bảo quản theo quy trình cụ thể, đảm bảo các tiêu chí, đặc tính mà quy chế nhãn hiệu đạt ra, tạo nền tảng cho việc phát triển nghề nuôi bò của huyện Ba Tri cũng như nâng cao giá trị của con bò giống và con bò thịt của vùng đất này.

Dự án đã đạt mục tiêu, nội dung đề ra, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao được Hội đồng nghiệm thu thông qua. Để hoàn thiện hơn, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa bố cục trình bày cho hợp lý và các số liệu chưa cập nhật mới cần bổ sung; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nâng cao năng lực quản lý cho tổ quản lý về nhãn hiệu chứng nhận của huyện; thành lập, phát triển chuỗi giết mổ, bảo quản và tiêu thụ bò thương phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri”.


Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN