Khối Văn hóa - Xã hội tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018

Chiều ngày 17/01, tại phòng họp Sở Y tế, Khối Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đến dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Nhũ, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ và lãnh đạo các Sở, ngành thuộc Khối gồm: Khoa học và công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
 

 Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở KH&CN, Khối trưởng Khối thi đua VHXH năm 2017 phát biểu gợi ý thảo luận.

 

Thực hiện giao ước thi đua năm 2017, các Sở, ngành trong Khối đã bám sát nhiệm vụ của đơn vị, phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Tiêu biểu như thi đua gắn với các phong trào “Đồng Khởi mới”, “Cả nước Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)… qua đó góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, các thành viên trong khối đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy quản lý Nhà nước; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, không để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Nhũ, Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng đánh giá công tác thi đua khen thưởng đã được các sở, ngành trong Khối thường xuyên chú trọng, nhất là việc phát hiện các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để kịp thời bồi dưỡng, nhân rộng, đồng thời lưu ý việc thực hiện bình xét thi đua khen thưởng năm 2017 tại đơn vị được thực hiện theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP với một số điểm mới và nhắc nhở tiến độ thực hiện theo quy định.
 

 Bà Nguyễn Thị Nhũ, Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

 

Năm 2018, Khối Văn hóa - Xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh và các Bộ, ngành liên quan phát động gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 

 Các thành viên Khối VHXH ký kết giao ước thi đua năm 2018.

 

Tại Hội nghị, các Sở, ngành trong Khối đã bình xét đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, đề cử Sở Y tế làm Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2018, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh làm Khối phó.

Văn phòng Sở KH&CN