Sở KH&CN Bến Tre điều động, bổ nhiệm công chức

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Sở ký quyết định số 97/QĐ-SKHCN điều dộng, bổ nhiệm ông Trương Minh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở KH&CN, thay ông Nguyễn Văn Niệm đã trúng tuyển và được UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Đồng thời, Giám đốc Sở KH&CN ký quyết định số 98/QĐ-SKHCN điều động, bổ nhiệm bà Võ Thị Quyên, Trưởng phòng Quản lý KH&CN cơ sở giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.
 

 Ông Lâm Văn Tân-Giám đốc Sở (đứng giữa) trao quyết định bổ nhiệm.


Trước khi được bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở, ông Trương Minh Tú đã thực hiện tốt nhiệm vụ ở nhiều vị trí công tác như Phó Trưởng phòng Thử nghiệm, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Nghiên cứu ứng dụng – Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng TBT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, đồng chí Lâm Văn Tân đề nghị các đồng chí vừa được bổ nhiệm phải phát huy những thành tích đạt được, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, phát huy đoàn kết nội bộ, vận dụng linh hoạt, chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ trên vị trí công tác mới, xứng đáng với sự tín nhiệm của tập thể công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

Huỳnh Cao Thọ
Sở KH&CN