Nhân rộng mô hình trồng hoa lan trên địa bàn thành phố Bến Tre

Thực hiện Hợp đồng số 684/HĐ-SKHCN về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cơ sở năm 2018 địa bàn thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre. Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp phòng Kinh tế thành phố Bến Tre, Hội Nông dân thành phố tổ chức nghiệm thu mô hình.
 

 Giống hoa lan brassavola của chị Võ Thị Thanh Trà,

phường 8, thành phố Bến Tre.


Mô hình trồng hoa lan được triển khai trên 5 hộ trồng lan trên địa bàn phường 7, phường 8, xã Mỹ Thành, phường Phú Tân và xã Nhơn Thạnh thành phố Bến Tre với 3.200 cây giống hoa lan các loại (brassavola, cattlaya mini, ngọc điểm, dendrobium, lan rừng).

Mô hình được thực hiện từ 03 nguồn vốn: sự nghiệp Khoa học và công nghệ, nguồn vốn của Phòng Kinh tế thành phố và nguồn vôn của nông dân đối ứng. Nguồn vốn nhà nước hỗ trợ 30% tổng kinh phí phần còn lại hộ nông dân đối ứng 70%. Hoa lan đã trồng được 6 tháng, cây sinh trưởng và phát triển tốt, giống hoa lan dendrobium đã ra hoa, giống ngọc điểm thì chuẩn bị ra hoa trong dịp tết...
 

 Giống hoa lan ngọc điểm của bà Nguyễn Thị Tưởng,

phường 7, thành phố Bến Tre.


Từ kết quả trên, mô hình này được cán bộ địa phương đánh giá phù hợp với người dân thành phố Bến Tre, tận dụng các khoảng không gian đô thị (góc sân nhỏ, ban công, hiên nhà hay sân thượng) để trồng hoa lan vừa góp phần tạo cảnh quang đô thị, vừa tăng thêm thu nhập. Hơn nữa các hộ tham gia mô hình có kinh nghiệm, có kiến thức, có đam mê và có nguồn lực đầu tư cho nên có khả năng duy trì và phát triển tốt.
 

 Giống hoa lan dendrobium của ông Võ Nhật Tài, xã

Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre.

 

 Giống hoa lan rừng của bà Nguyễn Thị Hằng, phường

Phú Tân, thành phố Bến Tre.

 
Tường Khanh
Sở Khoa học và Công nghệ