Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Để hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan đạt hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Sở Khoa học và Công nghệ đã xin chủ trương và được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Trong tháng 5 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tham dự các lớp tập huấn có khoảng 650 học viên là đại diện lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo ISO tại UBND huyện, UBND các xã thuộc các huyện Châu Thành, Thạnh Phú, Thành phố Bến Tre, Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách.

 Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn ông Phạm Văn Hảo-đại diện Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao đã trình bày các yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn phương pháp duy trì, cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015; 

Phương pháp đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Cuối khóa tập huấn các học viên làm bài thu hoạch để cấp chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu.

Thông qua lớp tập huấn các học viên đã nhận biết những nội dung phải thực hiện về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 để triển khai tại đơn vị.

Được biết, theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, các cơ quan xây dựng và áp dụng HTQLCL phải đảm bảo các hoạt động duy trì, cải tiến. 

Thanh Tân
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng