Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tổ chức họp mặt cộng tác viên 2016

Ngày 07 tháng 12 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật (LHH) đã phối hợp tổ chức họp mặt cộng tác viên nhằm đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2016 và triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2017.

Đến dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Thanh Tùng-Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, ông Trịnh Minh Châu-Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Huy Phục-Ủy viên Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, ông Trịnh Văn Y-Chủ tịch Hội liên hiệp KHKT cầu đường tỉnh cùng các đại biểu là đại diện báo Đồng Khởi; đại diện các hội thành viên của LHH; đài truyền thanh các huyện, thành phố; các cộng tác viên thường xuyên của các kênh thông tin truyền thông của Sở KH&CN và LHH.
 

 Ông Nguyễn Thanh Tùng-Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê
KH&CN báo cáo kết quả 2016 và kế hoạch 2017.

 

Trong năm 2016, công tác tuyên truyền của Sở KH&CN đã nhận được sự đóng góp tích cực của lực lượng cộng tác viên, thường xuyên giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay; đặc biệt, một số Đài huyện và cộng tác viên đã kịp thời phản ánh các sự kiện của ngành, của tỉnh và cả nước,… góp phần thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền, từ đó tác động tích cực đến đời sống xã hội.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Tùng-Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN đã báo cáo về các thành tựu đạt được, những  định hướng sắp tới trong hoạt động tuyên truyền thông tin của Sở KH&CN trong năm 2016 và đã giới thiệu cơ sở dữ liệu các đề tài/dự án đã nghiệm thu, đang thực hiện và đã ứng dụng vào thực tiễn đã được công bố trên website cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu lấy thông tin.
 
Hiện nay công tác tuyên truyền của Sở KH&CN được Trung tâm Thông tin KH&CN thực hiện trên các kênh tuyên truyền gồm có:
- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN tại địa chỉ http://dost-bentre.gov.vn với số lượng đăng tải trong năm 2016 được 150 tin, bài.
- 02 ấn phẩm gồm Bản tin KH&CN phục vụ phát triển nông thôn và Bản tin KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới chủ yếu chuyển tải các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan KH&CN; các mô hình sản xuất tiên tiến  và các cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới
- Chuyên mục trên báo Đồng Khởi 02 số mỗi tháng và Chuyên mục trên đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre định kỳ mỗi tháng 01 lần.
 

 
 Ông Nguyễn Huy Phục-Ủy viên Thường vụ Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo cáo về Bản tin Khoa học và Đời sống.

 

Mỗi năm LHH đã cho xuất bản 4 số Bản tin Khoa học công và Đời sống, năm 2016 đã xuất bản được 3 kỳ với 147 tin bài cộng tác, bản tin được ra đời nhằm để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản ảnh các mặt hoạt động của đời sống xã hội, mặt khác phản ảnh các thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới nói chung nhất là trên lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Ngoài ra bản tin còn là nơi tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước chủ yếu là về khoa học và công nghệ, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ, phản ảnh các hoạt động của LHH và các hội thành viên, phản ảnh hoạt động của lực lượng khoa học công nghệ và trí thức của tỉnh Bến Tre.
 

 Các đại biểu tham dự buổi họp mặt.

 

Những định hướng sắp tới trong hoạt động tuyên truyền thông tin của Sở KH&CN trong năm 2017 gồm có những nội dung sau:
- Tăng cường và phát triển công tác thông tin KH&CN phục vụ quản lý, phục vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
- Đẩy mạnh công tác thông tin KH&CN phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Nghị quyết số 03 ngày 05/8/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 (các sản phẩm chủ lực gồm: Dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, heo, bò và tôm biển); đẩy mạnh công tác thông tin KH&CN về hạn mặn, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp.
- Tuyên truyền các cơ chế, chính sách, các nội dung xây dựng nông thôn mới đã làm tốt ở cơ sở, cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống lao động, sảm xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn,... góp phần phát triển KTXH của địa phương.
- Đẩy mạnh công tác thông tin phục vụ hoạt động xúc tiến và phát triển thị trường công nghệ và thiết bị, tổ chức các Chợ công nghệ và thiết bị, phát triển sàn giao địch công nghệ thiết bị.
- Nêu gương các mô hình hay, cách làm giỏi, điển hình những cá nhân, tổ chức đã ứng dụng KH&CN vào trong sản xuất và đời sống để tăng năng xuất, chất lượng, hiệu quả tạo ra thu nhập cao, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và tổ chức.
- Hình thành và phát triển mạng thông tin KH&CN, dịch vụ thông tin KH&CN phục vụ doanh nghiệp. Trong lĩnh vực này, cần chú ý phát triển công tác thông tin phân tích, tổng hợp, tình báo cạnh tranh, cảnh báo công nghệ, cảnh báo chiến lược, nghiên cứu thị trường, thẩm định công nghệ.
- Phổ biến các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ ở các ngành, địa phương.
- Đẩy mạnh phát triển nguồn tin KH&CN nội sinh thông qua việc củng cố và tăng cường công tác thu thập, lưu giữ, xử lý và phổ biến thông tin về các nhiệm vụ KH&CN, các kết quả KH&CN.

Buổi họp mặt nhằm trao đổi, góp ý, đề xuất của các cộng tác viên để xây dựng các kênh thông tin của Sở KH&CN ngày càng nâng lên về chất lượng, thiết thực, phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển của quê hương Bến Tre trong thời gian tới.

(Các thông tin đóng góp, tin, bài các cộng tác viên gởi vể địa chỉ email: banbientap@dost-bentre.gov.vn)

Châu Quang Thông
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN