Tập huấn "Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008” năm 2017

Từ ngày 10-13/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 02 lớp tập huấn về “Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008”.

Tham dự lớp tập huấn có bà Hồ Thị Thanh Thúy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông Phạm Văn Hảo – Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao, giảng viên lớp tập huấn và hơn 90 cán bộ, công chức, viên chức của các sở ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố.
 

 Bà Hồ Thị Thanh Thúy – Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL

phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

 

 Ông Phạm Văn Hảo hướng dẫn nội dung đánh giá

nội bộ cho lớp tập huấn.


Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 05/3/2014 về việc triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Đến nay, toàn tỉnh có 41 cơ quan thuộc diện bắt buộc áp dụng HTQLCL, trong đó có 39/41 cơ quan công bố HTQLCL (gồm 35 cơ quan công bố cho toàn bộ TTHC theo đúng quy định). Ngoài ra, còn có  UBND xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm là cơ quan thuộc diện khuyến khích áp dụng đã công bố HTQLCL cho toàn bộ TTHC.

Trong năm 2017, Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai đến 45 xã, thị trấn (gồm 11 xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Lách thực hiện mở rộng HTQLCL cho toàn bộ thủ tục hành chính; 34 xã, thị trấn thuộc huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc xây dựng và áp dụng HTQLCL lần đầu cho toàn bộ thủ tục hành chính). Đến thời điểm này, các xã đã được tổ chức tư vấn tập huấn và đang trong giai đoạn xây dựng các quy trình theo tiêu chuẩn và các quy trình giải quyết TTHC. Dự kiến đến cuối năm 2017, 45 xã này sẽ công bố HTQLCL cho toàn bộ TTHC.

Với mục tiêu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh duy trì và áp dụng hiệu quả HTQLCL. Nội dung tập huấn tập trung đi sâu vào việc hướng dẫn cách thức tiến hành việc đánh giá nội bộ và phương thức đánh giá HTQLCL.

Tham dự lớp, các học viên được trao đổi và giải đáp các vướng mắc trong quá trình đánh giá nội bộ cũng như áp dụng và duy trì HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ thực hiện bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận chuyên gia đánh giá nội bộ.


Tuyết Mai
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng